W dniu 3. kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do MEN w sprawie odwołania kwietniowych i majowych terminów egzaminów. Oto obszerne fragmenty informacji, jaka na ten temat została zamieszczona na stronie biura Rzecznika:

 

 

Na mocy rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. przedłużono do 10 kwietnia czas ograniczenia funkcjonowania szkół. Pandemia nie pozwala jednak uznać, że sytuacja szybko się poprawi, a szkoły i inne placówki oświatowe wznowią pracę po świętach wielkanocnych.* Organizacja egzaminów w istniejących warunkach wiązałaby się z zagrożeniem zdrowia i życia uczniów, nauczycieli oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w przygotowania.

 

W trosce o dobro uczniów odwołano już tegoroczną sesję egzaminów pisemnych matury międzynarodowej 30 kwietnia-22 maja.[…]

 

Rozwiązania zastosowane w odpowiedzi na kryzys nie pozwalają na zachowanie równego dostępu do edukacji. Wielu uczniów nie ma w domu dobrych warunków do nauki lub obarczonych jest dodatkowymi obowiązkami; niektórzy wychowują się w rodzinach dysfunkcyjnych lub zmagają się z innymi poważnymi problemami, potęgowanymi przez wymuszoną izolację. Stres odczuwany zwykle przed egzaminami przez uczniów jest obecnie dużo większy, gdyż towarzyszą mu lęk i niepokój o zdrowie swoje i swoich bliskich. Przedłużanie niepewności co do przebiegu egzaminów może dodatkowo wpłynąć na stan psychiczny dzieci i młodzieży.

 

Wiele organizacji i instytucji zabrało głos w imieniu społeczności szkolnych w sprawie zmiany terminu lub odwołania egzaminów. To mi.in: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Trwa zbieranie podpisów przez maturzystów i ósmoklasistów pod listami do rządzących na stronie internetowej ruchu Nasza Demokracja. Za odwołaniem egzaminu ósmoklasisty opowiada się poprzedni rzecznik praw dziecka i członek Rady Społecznej RPO Marek Michalak.**

 

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego o pilne poinformowanie uczniów, ich rodziców i pracowników szkół o planowanych działaniach związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych oraz o udzielenie informacji o przyszłych rozwiązaniach dotyczących rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Plik pdf z treścią wystąpienia RPO do MEN Do MEN  –  TUTAJ

 

 

Cały komunikat „Koronawirus. Rzecznik do MEN: terminy egzaminów szkolnych są nierealne” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

 

 

*Pogrubienia i podkreślenia fragmentów tekstu – redakcja OE

 

**Aktualnie pełnący urząd Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak nadal nie widzi problemu – zobacz – TUTAJ

 Zostaw odpowiedź