9 stycznia tego roku informowaliśmy Czytelników o tym, że Zespół Szkół Pinadgimnazjalnych Nr 20 im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi ogłosił 4. edycję konkurs wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. Tym razem jego tematyka dotyczyła podróży Marszałka i nazwana skrótem myślowym „Z Bezdan do Nieświeża”.

 

1

 

Wczoraj, 22 marca, w siedzibie szkoły-organizatora odbyła się uroczystość ogłoszenia werdyktu jury konkursu i wręczenia zwycięzcom i finalistom dyplomów oraz nagród.  Przybyłych na uroczystość  gościw tym Jolantę Chełmińską (w okresie od listopada 2007r. do 8 grudnia 2015 r.  pełniącą urząd Wojewody Łódzkiego – w chwili ogłaszania konkursu deklarującą nad nim swój patronat honorowy) oraz uczestników konkursu, ich nauczycieli-opiekunów oraz uczniów ZSP Nr 20 powitała pani Dorota Stefaniak – dyrektor szkoły-gospodarza tej uroczystości.

 

 2

 

Pierwszym akcentem tego wydarzenia było wręczenie pani Jolancie Chełmińskiej, w dowód uznania jej wieloletniego wspierania licznych inicjatyw tej szkoły, Odznaki Przyjaciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Numer 20 Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Wręczyła ją pani dyrektor ZSP Nr 20 w Łodzi.

 

 

Kulminacyjnym elementem uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu. Jury oceniało prace w dwu kategoriach: uczniów gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Na konkurs wpłynęło ok. 200 prac. Były to fotografie, plakaty, obrazy, opowiadania, eseje, rysunki, a także prezentacje multimedialne i filmy. Zwycięzcą wśród gimnazjalistów został Piotr Lentyński – uczeń Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi za film* „Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku „Niepodległość”, ale tam wysiadłem…”.

 

 3

 

Pani Jolanta Chełmińska wręcza dyplom Piotrowi Lentyńskiemu

 

 4

 

Zdobywcy nagród i wyróżnień w kategorii „gimnazja” [Wykaz laureatów tej kategorii  –  TUTAJ ]

 

 

 

W kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” jury I. miejsca nie przyznało. Wyłoniono natomiast – ex aequo – dwa miejsca II:

 

 5

 

Zdobywcy nagród i wyróżnień w kategorii „szkoły ponadgimnazjalne” [Wykaz laureatów tej kategorii TUTAJ ]

 

 

 

 6

 

Uhonorowano dyplomami także nauczycielki i nauczycieli, pod których opieką przygotowywali na ten konkurs swe prace jego laureaci.

 

 

Urozmaiceniem uroczystości było nie tylko wysłuchanie archiwalnego nagrania głosu Marszałka Józefa Piłsudskiego z roku 1924, ale także „spotkanie z Marszałkiem i jego legionistami”, w których  wcielili się uczniowie szkoły:

 

 7

 

 

8a

 

 

Organizatorzy wyeksponowali także najlepsze prace plastyczne, nadesłane na konkurs.

 

 9

 

 

10

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz

 

 

*Film „Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku „Niepodległość”, ale tam wysiadłem…”, za który Piotr Lentyński  – uczeń Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” w Łodzi – otrzymał I Nagrodę w IV edycji wojewódzkiego  Konkursu o podróżach Marszałka Piłsudskiego „Z BEZDAN DO NIEŚWIEŻA” (udostępniony przez panią Urszulę Lentyńską – mamę laureata) –  do obejrzenia  TUTAJZostaw odpowiedź