Organizatorzy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi z siedzibą przy ulicy Wareckiej 41 zapraszają uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego do udziału w konkursie „ Z Bezdan do Nieświeża – podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”.

 

pilsudski 2014 copy

 

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego wśród młodzieży. Chociaż Naczelnik Piłsudski jest symbolem II Rzeczpospolitej, a jego zasługi polityczne są powszechnie znane, to często dla młodzieży pozostaje on postacią odległą i trudną do zrozumienia.

 

Jest to już czwarta edycja tego konkursu. Oto tematyka poprzednich:

> Wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie (2012/2013)
> Chlubne lata legionowe – wizerunek Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w polskim krajobrazie (2013/2014)
> Marszałek i jego drużyna – najbliższe grono Józefa Piłsudskiego (2014/2015)

 

W ramach konkursu można wykonać od 1 do 3 prac w dowolnej formie i technice, w różnie rozumianym ujęciu. Mogą to być opisy i wizerunki miejsc ważnych dla Marszałka, ale także można stworzyć pracę ilustrującą szeroko rozumiane przemiany, które zaszły w Marszałku podczas jego dorosłego życia. Prace konkursowe mogą stanowić fotografie, plakaty, obrazy, opowiadania, eseje, filmy, rysunki, mapy, prezentacje multimedialne, ale także inne formy autorskie. Każda praca konkursowa musi posiadać tytuł oraz krótkie (maks. jedna strona A4 tekstu) uzasadnienie.

 

Uczniowie mogą brać udział w konkursie samodzielnie lub pod opieką nauczyciela.

 

Konkurs trwa od 8 grudnia 2015r. do 8 marca 2016r. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas uroczystego finału w dniu 22 marca 2016r. w ZSP20.

 

 

Więcej informacji, w tym warunki udziału w konkursie, warunki techniczne dotyczące nadsyłanych prac oraz dotyczące oceny prac konkursowych i przewidzianych nagród, jak też terminarz i dane adresowe znajdują się w załączonym pliku:

Regulamin konkursuZ Bezdan do Nieświeża – podróże Marszałka Józefa Piłsudskiego”plik PDF

 

 

Informację, na podstawie materiałów
nadesłanych przez organizatorów,
opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź