1 – 2 sierpnia.  W MEN powstał (datowany na 1 sierpnia) projekt nowego rozporządzenia w sprawie przeprowadzania  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli szkół i placówek. [Projekt rozporządzenia – TUTAJ  ; uzasadnienie  –  TUTAJ ]

 

 

2 sierpnia, działając z upoważnienia ministra edukacji narodowej, wiceminister Maciej Kopeć podpisał pismo, skierowane do partnerów społecznych (według dołączonego do tego pisma rozdzielnika – warto zapoznać się z tym wykazem i kolejnością w jakiej owi partnerzy zostali tam wymienieni) – z prośbą o zgłoszenie ew. uwag – w terminie 21 dni, liczonych od dnia otrzymania tego pisma.

 

Jednak najbardziej zaskakujący jest termin, w jakim Ryszard Proksa – przewodniczący Krajowej  Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” poprosił swych członków o nadsyłanie uwag i opinii o projekcie tego rozporządzenia.  Zobaczcie sami:

 

Termin opinii

Foto: W. Kuzitowicz

 

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

4 sierpnia.  Rzecznik Praw Dziecka wystąpił  do MEN w sprawie przeciwdziałania pomyłkom w rozdawaniu arkuszy egzaminacyjnych.

 

Zdarza się, że podczas egzaminów gimnazjalnych dochodzi do pomyłek w wydawaniu arkuszy egzaminacyjnych, w skutek czego wyniki testów są unieważniane, a dzieci muszą pisać egzamin ponownie. – Dla uczniów to zupełnie niepotrzebny stres – uważa Rzecznik Praw Dziecka i apeluje do MEN o szczególną mobilizację nauczycieli.[…]

 

Uczniowie ponoszą konsekwencje pomyłki osób dorosłych, natomiast przepisy nie przewidują konsekwencji dla tych, przez których do nich dochodzi. Przewidziane prawem konsekwencje dla osób powodujących takie pomyłki powinny być na tyle dotkliwe, aby wymuszały staranność w realizacji egzaminu – pisze Marek Michalak w wystąpie- niu generalnym do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej.

 

RPD zwrócił się do szefowej edukacji o analizę przedstawionego zagadnienia, a następnie podjęcie działań, których celem będzie wprowadzenie takich zmian, aby dobro dziecka było chronione w najwyższym stopniu.

 

 

Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka do Minister Edukacji Narodowej  –  TUTAJ

 

Źródło: brpd.gov.plZostaw odpowiedź