Wczoraj Szkoła Podstawowa nr 137 im. A. Kamińskiego w Łodzi gościła w swej siedzibie grupę nauczycielek, które przyszły tam na pierwsze warsztaty, organizowane w ramach aktywności edukacyjnej „Klubu Budzących się Szkół …w drodze”. O jego powstaniu informowaliśmy Naszych Czytelników  30 stycznia.

 

Tematem warsztatu, który poprowadziła Ewa Morzyszek- Banaszczyk* – dyrektorka SP nr 137, ucząca w tej szkole przyrody, były lapbooki –  po co i jak je tworzyć , jak je wykorzystywać w  procesie uczenia się uczniów.

 

Zajęcia praktyczne (każda uczestniczka została uprzedzona o konieczności przyniesienia dwu typowych kartonowych teczek na dokumenty) poprzedziło krótkie wprowadzenie, które poprowadziła pani dyrektor Morzyszek- Banaszczyk, wspierając się rzutowanymi na ekran slajdami prezentacji.

 

Oto  jego główne tezy**:

Co to jest Lapbook?

> Lapbook to nic innego jak obrazkowa mapa myśli, na której umieszczasz materiały na dany temat.

> Lapbook swoim wyglądem przypomina książkę z mnóstwem sekretów i mobilnych elementów.

Właśnie te interaktywne elementy są atrakcyjne.

Sprawiają, że nauka staje się ciekawsza, pełna niespodzianek, zagadek.

 

Dzięki Lapbookom rozwijamy różne umiejętność jak:

> pisanie,

> czytanie,

> logiczne myślenie,

> kreatywność,

> organizację własnej pracy,

> jak wykorzystać wiedzę już zdobytą,

> jak skutecznie sięgać po wiedzę.

Mogą nam służyć do powtórki materiału, jak również do jego pogłębienia.

Nadają się na każdy przedmiot.

 

Warunki, które powinny być spełnione:

Zapewnienie czasu.

Samodzielność wykonania.

Prawo do:

>błędu,

>wyboru techniki,

>kreatywności,

>doskonalenia (poprawy, uzupełnienia).

Zapewnienie możliwości prezentacji wykonanych lapbooków.

W przypadku oceniania – jasne kryteria oczekiwań nauczyciela.

Atmosfera dobrej zabawy – wspierająca ucznia.

 

 

W warsztatach uczestniczyły najliczniej nauczycielki z łódzkich szkół  podstawowych nr 81 i 137, (po 6 osób), ale było także 5 pań ze SP nr 164  i  po jednej ze szkół podstawowych nr. 7, 8, 142 i 175. Zaskoczeniem była obecność trzyosobowej grupy nauczycielek gimnazjum ze wsi Wodzin Prywatny (gm. Tuszyn) oraz jednej nauczycielki z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi. W zajęciach uczestniczyła (czynnie) przedstawicielka warszawskiego „Uniwersytetu Dzieci”.

 

Fotoreportaż z zajęć

 

 

 

 

 

Przykłady gotowych lapbooków, powstałych na lekcjach w SP nr 137

 

 

 

 

 

Więcej o lapbookach dowiesz się na tych stronach

 

 

*Ewa Morzyszek – Banaszczyk – dyrektor szkoły Szkoła Podstawowa nr 137 w Łodzi  im. prof. Aleksandra Kamińskiego (od września 2007r), przedtem – wizytator w Łódzkim Kuratorium Oświaty. Do niedawna (od 2009 r.) dzieliła się swą wiedzą i doświadczeniem jako wykładowca na WSP w Łodzi

 

EDUKATOR nauczycieli i kadr, EKSPERT awansu zawodowego.

1999 r. – Nagroda II stopnia Ministra Edukacji Narodowej,

2007 r. – Odznaczona Medalem KEN,

2013 r. – Nagroda Ministra Edukacji Narodowe.

2013 r. – Tytuł „Nauczyciela Innowatora”, przyznany przez Kapitułę przy ŁCDNiKP

 

**Z przyczyn technicznych nie mogliśmy zamieścić pliku z prezentacją. Zaprezentowane treści to tekst z trzech pierwszych slajdów prezentacji, autorstwa p. Ewy Morzyszek-Banaszczyk

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 Zostaw odpowiedź