Dzięki pani dr Marzenie Żylińskiej, która tę informację zamieściła na swoim facebook’owym profilu, możemy ją zamieścić tutaj – z nadzieją na jej upowszechnienie wśród łódzkich szkół podstawowych:

 

 

 

14 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi odbyło się spotkanie nauczycieli i dyrektorów łódzkich szkół, na którym podjęto decyzję o powstaniu „Klubu Budzących się Szkół …w drodze. Szkoły założycielskie to: SP nr 7, SP nr 70, SP nr 81, SP nr 137 i SP nr 164 w Łodzi. Były z nami również Renata Jagodzińska, dr nauk humanistycznych, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk oraz Hanna Derewlana, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP w Łodzi. Obie panie to pasjonatki neurodydaktyki i budzącej się szkoły.

 

Klub BsSZ…w drodze w Łodzi zrzesza wszystkich, którzy odczuwają potrzebę oddolnych zmian w edukacji. To grupa ludzi mających wspólny cel – przejście od kultury nauczania do kultury uczenia się. Spotkania w klubie odbywać się będą co najmniej raz na dwa miesiące, szczególnie w grupach przedmiotowych. Zamierzamy uczyć się od siebie, inspirować, dodawać odwagi, wspólnie przeżywać sukcesy i porażki. Nastawiamy się na rozwój! Nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy chcieliby brać udział w naszych spotkaniach, prosimy o kontakt na adres: bozenabedzinska@gmail.com

 

Najbliższe spotkanie dedykujemy wszystkim, którzy chcieliby poznać pracę z lapbookiem. Odbędzie się ono 16 lutego 2017r. w SP 137 w Łodzi, ul. Florecistów 3b o godz. 16.00. Na spotkanie należy zabrać 2 tekturowe teczki A4 (wiązane), nożyczki, klej, taśmę izolacyjną, papier kolorowy, zszywacz, taśmy ozdobne. Czas spotkania – 1,5 godziny. Zapraszamy!

 

Źródło: www.facebook.com/marzena.zylinska …Zostaw odpowiedź