Wczoraj, 16 marca, w Centrum Promocji Mody łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się nietypowa konferencja. Jej nazwa: „RAZEM DLA SZKOŁY – ze szkolnej ławki w świat” nie wszystko jeszcze wyjaśnia. Owa nietypowość polegała nie tylko na miejscu jej zorganizowania – w hali, w której odbywają się Gale Dyplomowe Katedry Ubioru ASP i inne pokazy awangardowej mody, nie uzasadnia się tylko treściami wygłaszanych tam wykładów i toczonej debaty, ale przede wszystkim tym, kto był jej inicjatorem i głównym organizatorem: Stowarzyszenie „RAZEM DLA DZIECI” z Pabianic.

 

 

To zarejestrowane niedawno – 30 września 2016 r.- stowarzyszenie powołali do życia rodzice uczniów jednej ze szkół podstawowych w Pabianicach. To oni, aktywni w rozmaitych firmach i instytucjach świata polskiej gospodarki, obserwując edukację swoich dzieci odbywającą się w dzisiejszych szkołach, postanowili przestać być jedynie biernymi krytykami jej zacofania i założyli Stowarzyszenie „RAZEM DLA DZIECI” –  z zamiarem czynnego włączenia się w proces jej zmieniania na lepsze.

 

 

Konferencję otworzył i w imieniu jej organizatorów powitał wszystkich przybyłych pan Jarosław Grenda – prezes Stowarzyszenia „RAZEM DLA DZIECI”. Poinformował, że merytorycznymi partnerami tego spotkania są: Fundacja Familylab Polska i Inicjatywa „Budząca Się Szkoła”. Dodał, że konferencja ta mogła się odbyć przede wszystkim dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta Łodzi i Urzędu Miasta Pabianic, których przedstawicieli poprosił o zabranie głosu.

 

 

 

Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpili: Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek  – I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic i Marek Kondraciuk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMŁ.

 

 

Pierwszą, merytoryczną, część konferencji otworzyło wystąpienie pani Anety Muskały – prezesa Zarządu International Paper Sp. z o.o.. w Kwidzynie.

 

 

Pani Prezes skoncentrowała się na wykazaniu jak dalece rozeszły się drogi systemów szkolnych, które ukształtowały się kilkaset lat temu – w odpowiedzi na potrzeby kadrowe pierwszej rewolucji przemysłowej XVIII wieku – i świata współczesnego, którego gospodarka, określana jest jako faza rozwoju Przemysł  4.0. Pytała – retorycznie – „W jakie kompetencje wyposaża  uczniów dzisiejsza szkoła? Czy uczy tego czego powinna?,” Opierając się na doświadczeniach wielu lat swej  pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem stwierdziła, że najważniejszymi kompetencjami,  których oczekują pracodawcy od pracowników są: umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność. A tego polscy uczniowie nie trenują w swoich szkołach.

 

Po tym, trwającym aż 45 minut wystąpieniu zarządzono półgodzinną przerwę, podczas której uczestnicy mogli nie tylko napić się kawy i herbaty, ale także poczęstować się kanapkami i ciastkami, przygotowanymi przez uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. J. Korczaka w Łodzi.

 

 

 

Kolejną prelegentką była Aleksandra Miegoń z Fundacji Familylab, która zaprezentowała temat „Jak efektywnie budować relacje w szkole”, opierając się na poglądach twórcy Familylab – Jespera Juula,  duńskiego pedagoga i terapeuty rodzin, autora wielu książek o dzieciach, wychowaniu, relacjach

 

 

 

Blok, za który odpowiadała „Budząca Się Szkoła”, którą prowadzący konferencje prezes Jarosław Grenda określił jako „Kopernika naszych czasów”, którzy – jak przewrót kopernikański – wstrzymują dominującą w szkołach aktywność nauczycieli, a ruszają do działań uczniów, rozpoczął się od wykładu dr Marzeny Żylińskiej – „Ze szkolnej ławki w świat… Od kultury nauczania do kultury uczenia się” Nie da się tego niezwykle bogatego w treści wykładu zawrzeć w kilku słowach tej relacji. Dlatego dołączamy link do fragmentów prezentacji, którą wspierała prelegentka swój wykład – TUTAJ

 

 

Kolejnym punktem tej części programu był  dwugłos przedstawicielek ruchu „Budząca Się Szkoła”:  Izabeli Gorczycy – dyrektorki szkoły No Bell w Konstancinie Jeziornie (z lewej) i dr Joanny Góreckiej – specjalisty ds. rozwoju tejże szkoły (z prawej). Panie podzieliły się swoim doświadczeniem w budowaniu swojej szkoły, w tym zwłaszcza metodami rekrutacji właściwych osób na stanowiska nauczycieli w swojej szkole.

 

 

 

Zwieńczeniem spotkania z reprezentacją „Budzącej Się Szkoły” był panel, w którym zabierali głos (na zdjęciu siedzą – od lewej): J. Górecka, A. Muskała, I. Gorczyca, Katarzyna Howard (uczennica Gimnazjum nr 1 w Żorach), Bożena Będzińska-Wosik (dyrektor SP nr 81 w Łodzi), Anna Bańkowska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP nr 81) i Łukasz Nowacki (informatyk pracujący w domu, głównie na zlecenie wielkich firm zagranicznych, który ukończył anglistykę).

 

 

Panel poprowadziła dr Marzena Żylińska, zadając szereg pytań panelistom. Ich wspólnym motywem było wykazanie, że obecnie funkcjonujący powszechnie system szkolny, oparty na nauczaniu uczniów przez nauczycieli, nie wyposaża ich w kompetencje oczekiwane przez pracodawców – głównie takie  jak: umiejętność komunikowania się, współpracy, bycia odpowiedzialnym, podmiotowym i twórczym, I że możliwa jest zmiana tej sytuacji – co na co dzień udowadniają nauczyciele w szkołach, których przedstawicielki zabierały głos w panelu.

 

Podstawową część konferencji, zaproszona przez Jarosława Grendę, zakończyła Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek  – I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic, która opowiedziała o programie rozwojowym „Razem dla Szkoły”.

 

 

A później były już tylko niemoderowane przez nikogo rozmowy uczestników z prelegentami…

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź