Dzisiaj mija 7 dni od daty, kiedy na adres poczty elektronicznej „Obserwatorium Edukacji” wpłynęło pismo podpisane przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, w którym wzywał on redaktora tegoż informatora do „wskazania adresu wnioskodawcy w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia”.  Należy przypomnieć, że ową sprawą był wniosek o udostępnienie informacji publicznej, a konkretnie „o udostępnienie imiennego wykazu nauczycieli (wraz z podaną ich funkcją i miejscem zatrudnienia), którzy zostaną jutro (tzn. 18,10.2017r.) uhonorowani  medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz otrzymają nagrodę Ministra Edukacji Narodowej lub Łódzkiego Kuratora Oświaty”.

 

Jak zostało to szerzej uzasadnione w Felietonie nr 192 z minionej niedzieli – uważamy, że wezwanie owo jest bezprawne, gdyż wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie był podaniem w rozumieniu KPA, a każdy urząd, w myśl Art. 10. 1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej,  jest zobowiązany do  udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli może być ona niezwłocznie udostępniona. A taką były, gotowe i znajdujące się w zasobach ŁKO, listy nauczycieli odznaczonych i nagrodzonych.

 

Z powyższych powodów redakcja OE nie dysponuje listami nauczycieli odznaczonych Medalem KEN ani nagrodą Ministra Edukacji Narodowej. Jednak udało się ustalić listę nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach m. Łodzi, którzy w środę 18 października, w Auli Fioletowej Wydziału Prawa i Administracji UŁ, odebrały dyplomy przyznania im Nagrody Łódzkiego Kuratora Oświaty. Oto ta lista:

 

Bożena Anuszczyk I LO w Łodzi

Grzegorz Ciągło ZSSpec. nr 6 w Łodzi

Ewa Hoffmann SP nr 202 w Z Szk.- Przedszk. Nr 2 w Łodzi

Anna Jagielska SP nr 63 w Łodzi

Halina Juraszczyk PPP nr 1 w Łodzi

Barbara Kaczmarek Spec OSW nr. 3 w Łodzi

Dorota Kochańska SP nr 30 w Łodzi

Iwona Kramarz PG nr 31 w Łodzi

Elżbieta Kubiak XXVI LO w Łodzi

Grażyna Kwiatkowska SP nr 23 w Łodzi

Małgorzata Maciejewska-Mędry SP nr 173 w Łodzi

Jolanta Majzner SP nr 138 w Łodzi

Małgorzata Markowska PG nr 21 w Łodzi

Krystyna Milcarz PM nr 152 w Łodzi

Ewa Olszewska SP nr 130 w Łodzi

Agnieszka Pustelnik PM nr 125 w Łodzi

Michał Różański SP nr 26 w Łodzi

Krystyna Soska SP nr 160 w Łodzi

Małgorzata Stępień SP nr 19 w Łodzi

Małgorzata Antosik ZSP nr 3 w Łodzi

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym Koleżankom i Kolegom i z wielką radością zamieścilibyśmy obszerniejsze relacje o dorobku ich pracy zawodowej, który legł u podstaw wniosków o te nagrody.Zostaw odpowiedź