Foto:Kanclerz99 [www.pl.wikipedia.org]

 

Sala im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie, w której odbywają się posiedzenia Rady Ministrów, gdzie 16 listopada 2021 roku przyjęto Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Już w poniedziałek (15 listopada 2021 r.) na oficjalnej stronie MEiN zamieszczono informację, która poszerza wiedzę o szykowanej przez rząd nowelizacji Prawa Oświatowego, o której informowaliśmy już w poniedziałek w materiale pt.Bat na dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych. Oto tamta informacja ze strony MEiN:

:

 

Wzmocnienie roli kuratora oświaty – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

 

Rząd chce wzmocnić rolę kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Poprawione zostaną także warunki funkcjonowania szkół i placówek, co pozytywnie wpłynie na rozwój uczniów. Zwiększy się także świadomość uczniów i rodziców w zakresie zajęć prowadzonych w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Rodzice będą również decydować o udziale dziecka w tych zajęciach. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw. 

 

Na potrzebę zwiększenia skuteczności oddziaływania organu sprawującego nadzór pedagogiczny wskazują liczne sygnały od kuratorów oświaty, rodziców, nauczycieli oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. Najczęściej sygnały te dotyczą informacji o działaniach niezgodnych z prawem, które niekorzystnie wpływają na jakość edukacji oraz warunki rozwoju uczniów i wychowanków.

 

 

Najważniejsze rozwiązania – TUTAJ

 

 

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

 

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

 

 

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

który Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2021 r.

TUTAJ

 Zostaw odpowiedź