Foto:Bartosz Bobkowski/Agencja Gazeta[www.sosnowiec.wyborcza.pl]

 

 

Portal < Bankier.pl > zamieścił dziś po południu gorącą informację: Rząd zajmie się projektem o odpowiedzialności karnej dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół”. Oto jej fragment:

 

Osoby kierujące jednostkami zapewniającymi nadzór i opiekę nad małoletnimi, takimi jak żłobki, przedszkola czy szkoły, będą odpowiadać karnie, jeśli przekroczą swoje uprawnienia lub nie dopełnią obowiązków – zakłada projekt nowelizacji, którym zajmie się we wtorek rząd.

 

Projekt przygotował minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik. Zakłada on zmiany w trzech ustawach: ustawie Prawo oświatowe, ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

W projekcie zaproponowano uregulowanie odpowiedzialności karnej osób kierujących jednostkami objętymi systemem oświaty (chodzi o przedszkola, szkoły, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, bursy i szkolne schroniska młodzieżowe), a także odpowiedzialności karnej osób kierujących żłobkami, klubami dziecięcymi oraz jednostkami instytucjonalnej pieczy zastępczej i placówkami wsparcia dziennego, w przypadku przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim, powodujących szkodę małoletniego. […]

 

 

Źródło: www.bankier.pl

 

 

x           x           x

 

 

Był to także temat dnia na portalu Prawo.pl. Oto fragmenty tekstu, któremu nadano tytuł: „Trzy lata więzienia dla dyrektora szkoły lub przedszkola – rząd zajmie się projektem”:

 

[…] Według wnioskodawców to konieczne, żeby załatać lukę w przepisach, ale pojawiają się głosy, że celem zmiany jest wywołanie efektu mrożącego.

 

Należy podjąć niezwłoczne działania legislacyjne zmierzające do zlikwidowania luki prawnej powodującej bezkarność ww. osób, które kierując placówką i odpowiadając za opiekę nad dziećmi, nie realizują prawidłowo swoich obowiązków, działając na szkodę małoletnich – czytamy w uzasadnieniu projektu zmian ustawy – Prawo oświatowe.[…]

Resort sprawiedliwości chce wprowadzić dwa typy czynu zabronionego:

 

typ podstawowy polegający na działaniu (przekroczenie uprawnień), jak i zaniechaniu (niedopełnienie obowiązków). Sprawca czynu zabronionego będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

-typ kwalifikowany – gdy następstwem przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w zakresie opieki lub nadzoru nad małoletnim będzie śmierć małoletniego, ciężki uszczerbek na jego zdrowiu lub doprowadzenie małoletniego do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności – grozić za to będzie od 3 miesięcy do lat 5.[…]


Dyrektor będzie zdany na łaskę urzędników mówił Prawo.pl wiceprezes ZNP Krzysztof Baszczyński. Te zmiany są nastawione na zastraszenie dyrektorów, którzy nie wpisują się w ministerialną politykę. W każdej chwili nad dyrektorem wisieć będzie widmo odpowiedzialności karnej. To bardzo zły kierunek zmian, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę plany poszerzenia uprawnień kuratora oświaty – oceniał wiceprezes ZNP. Zapowiada, ze związkowcy będą rozmawiać z partiami opozycyjnymi o strategii działania.


Według Marka Pleśniara, dyrektora biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, to odejście od idei szkoły publicznej na rzecz szkoły państwowej – oceniał. – Zmienia się również koncepcja nadzoru pedagogicznego, który do tej pory nie był jedynie nastawiony na kontrolę, a kładł większy nacisk na ewaluację. Teraz będzie to wyłącznie kontrola. W dodatku obwarowana surowymi sankcjami – łącznie z odpowiedzialnością karną. W dodatku nie bardzo sprecyzowano na razie, za co konkretnie będzie ona grozić. Obecnie przecież dyrektor i tak odpowiada karnie za narażenie uczniów na niebezpieczeństwo – mówił Prawo.pl.

 

 

Cały artykuł Trzy lata więzienia dla dyrektora szkoły lub przedszkola – rząd zajmie się projektem” – TUTAJ

 

 

 

Źródło:www.prawo.pl

Zostaw odpowiedź