W czwartek, 26 marca, odbyła się gala kolejnego już, XIX Przeglądu Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Zawodowych. Od 2008 roku jego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi. Od kilku lat współorganizatorami są: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. Nad tegoroczną edycją patronat honorowy objęli: Wojewoda Łódzki – Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty – Jan Kamiński oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

 

0

 

Tradycją ostatnich lat stało się już, że organizatorzy zapraszają laureatów, ich nauczycieli-opiekunów i dyrektorów szkół uczestniczących w przeglądzie do Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskich Obok nich na widowni zasiedli goście honorowi: posłanka na Sejm Elżbieta Królikowska-Kińska i pierwszy wiceprezydentem Łodzi Tomasz Trela. Współorganizatorów reprezentowały: Elżbieta Paciejewska Stolarz – dyrektor WODN w Łodzi i Elżbieta Gonciarz – wicedyrektor ŁCDNiKP.

 

1

 

Wszystkich którzy zasiedli na widowni Sali Lustrzanej powitała w imieniu organizatorów Henryka Michalska – dyrektor ZSP Nr 9 w Łodzi. W swoim wprowadzeniu powiedziała m. in.: ”Kolejne takie przeglądy pokazują, że szkoła zawodowa wspiera i pomaga swoim uczniom w realizacji ich zainteresowań i pasji, często naprawdę bardzo odległych od zawodów, których się uczą. Przegląd to często pierwsza szansa zaprezentowania tych pasji, okazja poddania się ocenie specjalistów”

 

Zanim rozpoczęto ogłaszanie werdyktów jury kolejnych konkursów, zaprezentowano specjalnego gościa gali, którym w tym roku był aktor łódzkich teatrów, absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi – Dymitr Hołówko. Uczestnicy Gali poznali dorobek artystyczny gościa, dowiedzieli się także iż Gość otrzymał 2009 roku prestiżowe odznaczenie: Brązowy Medal Gloria Artis – Zasłużony Kulturze.

 

2
Dymitr Hołówko w swym wystąpieniu opowiedział o pracy aktora, o swej drodze zawodowej, jaj blaskach i cieniach.

 

W tym roku, w terminie przewidzianym w regulaminie Przeglądu, 186 uczennic i uczniów z 37-u zespołów szkół zawodowych i 2-u Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, prowadzących kształcenie zawodowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Łodzi i innych miejscowości województwa łódzkiego nadesłało ogółem 249 prac, w tym: 65 prac literackich, 94 prace plastyczne i 90 fotografii. Powołane dla każdego z tych konkursów jury dokonało wnikliwej ich oceny i wybrało najlepsze z nich. Oto zwycięskie działa i ich autorzy:

 

 

LAUREACI

 

Twórczość literacka, kategoria: poezja

 

4 Poezja

I miejsce – za utwór Jestem – Małgorzata Pietruszka – Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie

 

 II miejsce – za utwór Ulotność czasu – Izabela Stefańska – Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi
III miejsce – za wiersz Odbicie w szybie – Sebastian Kędziora – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi
III miejsce – za wiersz Słowa Damian Filipiak – Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi

 

 

Twórczość literacka, kategoria: proza

 

SONY DSC

Foto: ZSP Nr 9

I miejsce – za utwór Rozmyślania o współczesności – Przemysław Kijas –  Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Łodzi

 

II miejsce – za utwory: Studnia życzeńOna – Adrianna Amroszkiewicz – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu
III miejsce – za utwór Uczucie i Umysł– Szymon Szczepanik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi

 

 

Konkurs plastyczny

 

SONY DSC

I miejsce – za pracę „Zimowa cisza” – ALEKSANDRA STOŁOWSKA – Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

 

II miejsce – za pracę „Vintage”, BARBARA KLIMACKA, Zespół Szkół Poligraficznych w Łodzi
III miejsce – „Zwierciadło duszy”, ANNA KUSIAK – Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno – Hotelarskich w Łodzi

 

 

Konkurs fotograficzny

 

SONY DSC

Foto: ZSP Nr 9

I miejsce – za pracę „Natura odbiera, co swoje” – MACIEJ CWALINA, Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących i Niewidomych w Łodzi

 

II miejsce – za pracę „Świat, w którym maska to część twarzy” – Roksana Nikodemska, Zespół Szkół Zawodowych w Aleksandrowie Łódzkim
III miejsce – za pracę „Fantasmagoryczna” – MONIKA TORBIARCZYK, Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi

 

  [Nagrodzone prace plastyczne i fotografie można obejrzeć  TUTAJ]

 

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu literackiego grupa uczniów ZSP Nr 9 zaprezentowała, przygotowaną pod kierunkiem pracowników naukowych Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, inscenizację nagrodzonych w konkursie tekstów literackich. Oto minifotoreportaż z tego przedstawienia:

 

 

8 insc

Inscenizacja tekstu „Studnia Życzeń” Adrianny Amroszkiewicz  – II nagroda w konkurencji „proza”

 

 

9 insc

Inscenizacja tekstu < bez tytułu > Adrianny Amroszkiewicz

 

 

9a insc

Zespół młodych aktorów z reżyserkami spektaklu

 

 

10

Po zakończeniu imprezy uczestnicy mogli obejrzeć, wyeksponowane w sali, nagrodzone prace plastyczne i fotografie.

 

 

Nieobecną w liście dyscyplin Przeglądu dziedzinę sztuki – muzykę, prezentował podczas całej gali Michał Jasnos – młody pianista, jednocześnie: uczeń ZSP Nr 9 i  ZSM im. St. Moniuszki w Łodzi, który zapewnił jej znakomitą oprawę muzyczną.

 

Z pełną informacją przeglądzie oraz o wszystkich laureatach i ich pracach plastycznych i fotografiach można zapoznać się z załączonego pliku, zawierającego slajdy prezentacji, wyświetlanej podczas uroczystości. PREZENTACJA

 

Tekst i zdjęcia*: Włodzisław Kuzitowicz

 

*Za wyjątkiem zdjęć, udostępnionych przez organizatorów, oznaczonych źródłem ich pochodzenia.Zostaw odpowiedź