28 listopada ub. roku w materiale „MEN promuje inicjatywę CEO: ‚Szkoła dla Innowatora’” informowaliśmy o możliwości zgłaszania się, od 3 grudnia, do tego programu. Dzisiaj możemy już poinformować kto został do niego zakwalifikowany. A konkurencja była jak do szkoły filmowej: z 402 zgłoszonych szkół zakwalifikowano jedynie 20, w tym jedną z Łodzi.

 

Foto:www.sp162.szkoly.lodz.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego – jedyna z ubiegających się o uczestnictwo łódzkich podstawówek, której udało się znaleźć w ekskluzywnym klubie szkół realizujących program „Szkoła dla Innowatora”.

 

 


15 stycznia MEN na swojej stronie podało listę szkół podstawowych, zakwalifikowanych do projektu „Szkoła dla Innowatora”. Oto fragmenty tego komunikatu:

 

Zakończyła się rekrutacja szkół do pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. W wybranych 20 szkołach wypracowane będą rozwiązania służące kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych u dzieci. Owocem pilotażu będą rekomendacje dotyczące proinnowacyjnych kompetencji dla całego systemu oświaty. Działania projektowe w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku. Inicjatorami projektu jest Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

W programie „Szkoła dla innowatora” w każdej z wybranych placówek eksperci będą pracowali z jedną siódmą klasą oraz jej nauczycielami i dyrekcją. Wsparcie otrzymane w projekcie pozwoli na przeprowadzenie z uczniami intensywnego programu rozwijającego kompetencje proinnowacyjne, który w przyszłości może być rozszerzany na kolejne klasy.

 

Rekrutację szkół przeprowadziło Centrum Edukacji Obywatelskiej odpowiedzialne za wdrożenie projektu. Rekrutacja rozpoczęła się 3 grudnia 2019 roku i składała się z kilku etapów. W pierwszym szkoły zgłaszały się poprzez wypełnienie formularza on-line. Zgłoszenia były następnie weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz oceniane niezależnie przez dwóch ekspertów. W ten sposób z 402 zgłoszeń, wyłoniono 373 spełniające wymogi formalne, a następnie na podstawie sumy ocen ekspertów wybrano 67 szkół, które przeszły do drugiego etapu. […]

 

 

Lista zakwalifikowanych szkół poniżej:

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rogolinie
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie
Szkoła Podstawowa nr 58 im. J. Kukuczki w Poznaniu
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Kamienicy
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Armii Krajowej w Rzeszowie
Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Binczarowej
Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 51 im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Szprotawie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej w Świnoujściu
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Zadrożu
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza w Łasku
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Owińskach

 

 

Lista szkół wpisanych na listę rezerwową*

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kruszu
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warszawicach
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. Popiełuszko w Stasikówce
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dębicach
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Goworowie

 

*W przypadku rezygnacji szkoły z listy głównej, do projektu zostanie zakwalifikowana szkoła z listy rezerwowej, której profil (wielkość szkoły, wielkość miejscowości, dotychczasowe doświadczenie) najbardziej odzwierciedla profil szkoły, która zrezygnowała.

 

 

Cały komunikat „Znamy już szkoły, które wezmą udział w projekcie „Szkoła dla innowatora”    –    TUTAJ

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Lista szkół, które zgłosiły się do programu – TUTAJ

 

 

Poza zakwalifikowaną do programu SP nr 162, z Łodzi zgłosiły się jeszcze:

 

Szkoła Podstawowa nr 173 w Łodzi

Szkoła Podstawowa Nr 205 w Łodzi im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Szkoła Podstawowa nr 166 im. 19 Stycznia w Łodzi

 

 

 

Wszystko o projekcie „Szkoła dla innowatora” – TUTAJ

 

 

 

Komentarz redakcji

Obserwatorium Edukacji” deklaruje, że będzie, choć nie natrętnie, towarzyszyć łódzkiej SP nr 162 w realizacji programu „Szkoła dla innowatora”, składając jej wizyty, z których uzyskane tam informacje staną się treścią naszych relacji. [WK]Zostaw odpowiedź