Dzisiaj na stronie MEN zamieszczono komunikat: „Szkoła dla Innowatora – 3 grudnia rusza nabór szkół do projektu”. Kto jak kto, ale redaktor OE nie mógł nie zamieścić tej informacji w całości, ale z pewnym istotnym załącznikiem. Podkreślenia i pogrubienia fragmentów poniższego tekstu – OE:

 

 

Zachęcamy szkoły podstawowe do udziału w pilotażowym projekcie „Szkoła dla Innowatora”. Jego celem jest wypracowanie i przetestowanie rozwiązań służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie oświaty oraz przygotowaniu rekomendacji w tym zakresie. Przedsięwzięcie jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Rekrutacja rozpocznie się 3 grudnia 2019 roku.

 

Szkoła dla Innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.

 

Rekrutacja będzie otwarta dla wszystkich publicznych szkół podstawowych. Kluczowym kryterium wyboru będzie motywacja i gotowość społeczności szkolnej do wzięcia udziału w projekcie i wprowadzania zmiany w swojej szkole. Ważnym kryterium wyboru, będzie również zróżnicowanie szkół, tak by w projekcie mogły wziąć udział zarówno szkoły małe i duże, szkoły wiejskie, szkoły z małych i szkoły z dużych miast.

 

Szkoły uczestniczące w programie otrzymają kompleksowe, intensywne wsparcie: szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów, re-aranżacja przestrzeni szkolnej i doposażenie pracowni oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów połączone ze spotkaniami z wynalazcami i przedstawicielami innowacyjnych firm. Programem będzie objęta jedna VII klasa w każdej szkole, a sprawdzone rozwiązania będą stopniowo rozszerzane na kolejne klasy. Działania w szkołach będą trwały od lutego 2020 roku do lutego 2022 roku.

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4: „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” PO IR, Poddziałanie 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

 

Szkoła dla Innowatora realizowana jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

 

Kontakt:

e-mail: szkoladlainnowatora@ceo.org.pl
telefon: (22) 875 85 97 wew. 109

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej projektu  www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.

 

 

UWAGA REDAKCJI OE:

Po kliknięciu w ten link pokazuje się taki komunikat:

 

Ostrzeżenie: potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa

Firefox wykrył potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa i nie wczytał „www.szkoladlainnowatora.ceo.org.pl.”. Jeśli otworzysz tę stronę, atakujący będą mogli przechwycić informacje, takie jak hasła, adresy e-mail czy dane kart płatniczych.

Co zrobić w takim przypadku?

Problem leży prawdopodobnie po stronie witryny i nie masz możliwości jego rozwiązania. Możesz powiadomić administratora strony o problemie.[…]

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

Z A Ł Ą C Z N I K

 

Fragment opracowania „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” pod redakcją dr hab.Jan Fazlagića z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu   –   TUTAJ

 

 

Całe opracowanie „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych” (plik pdf)   –   TUTAJZostaw odpowiedź