Zamieszczona 5 sierpnia publikacja, zatytułowana „Łódzka firma SIMLOGIC – organizacją innowacyjną wspierającą szkolnictwo zawodowe kończyła się taką oto deklaracją:

 

Z nadzieją na dalszą aktywność  tej firmy we wspieraniu nowoczesnego kształcenia zawodowego, obiecujemy zamieścić ofertę adresowaną do szkół zawodowych Łodzi i województwa – gdy tylko taka w SIMLOGIC powstanie.

 

Jako że „Obserwatorium Edukacji” pozyskało już obszerny materiał, informujący o tym jakie formy wspierania szkół zawodowych z obszaru kształcenia w zawodach technicznych przygotowało na ten rok  CENTRUM SIMLOGIC, możemy już dziś wywiązać się z tego zobowiązania i przekazać je naszym Czytelnikom, a za Waszym pośrednictwem wszystkim zainteresowanym dyrektorom szkół i nauczycielom kształcenia zawodowego.

 

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych informacji o firmie:

 

SIMLOGIC – Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne Rozwiązań Automatyki powstało w 2007 roku. Jego siedzibą jest budynek, znajdujący się na terenie dawnych zakładów „Anilana”, przy ul. Piłsudskiego 141.

 

1

 

Firma ta specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach technologicznych z zakresu elekto-automatyki, elektro-mechaniki, mechatroniki i informatyki. Jej specjaliści wykonują, dostosowane do wymagań kontrahentów, aplikacje programów w zakresie sterowania, napędu elektrycznego i komunikacji przemysłowej, bezpieczeństwa maszyn, a także wizualizację HMI oraz SCADA. Aktualnie SIMLIGIC posiada  autoryzację lub partnerstwo na serwis i szkolenia takich firm jak: Bosch Rexroth, EATON Electric oraz 3S CODESYS. Ściśle współpracuje także ze światową organizacją PROFIBUS/PROFINET INTERNATIONAL– od 2012 roku jest drugim Centrum Kompetencyjnym PI w Polsce oraz 54 na świecie.

 

2

 

4a

 

Firma dysponuje własnym Specjalistycznym Centrum Szkoleniowym dla Przemysłu, w skład którego wchodzi 5 pracowni wyposażonych w specjalistyczne stanowiska techno-dydaktyczne (PLC, elementy wykonawcze, HMI, napędy elektryczne, komunikacja przemysłowa oraz bezpieczeństwo), w formie modeli rozwiązań występujących w fabrykach, wykonanych w skali od 1:10 do 1:20. Urządzenia te programowane są za pomocą klasycznych PLC i sterowników technologicznych. Pozwalają one na dowolne programowanie – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem  – w różnych językach programowania (zgodnie z Normą IEC), wizualizację na HMI, komunikację sieciową w standardach  PROFIBUS,  PROFINET, ETHERCAT, MODBUS, CAN.

 

Dysponując prawie dziesięcioletnim doświadczeniem i zaprezentowaną powyżej bazą, SIMLOGIC, działając jako Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne, proponuje szkołom zawodowym, nie tylko z Łodzi i województwa,  kształcącym w obszarze elekto-automatyki, elektro-mechaniki, mechatroniki i informatyki następujące wsparcie:

 

5

 

1. Realizacja bezpłatnych, warsztatów, seminariów i wykładów dla uczniów z szkół, które zawarły porozumienie z SIMLOGIC o współpracy. Ich tematyka będzie dostosowana do profilu zawodowego szkoły.

 

2. Udział – nieodpłatnie na zaproszenie szkół współpracujących – w organizacji ich „Dni Otwartych” , w formie stoiska, prezentującego aktualne rozwiązania, stosowane w przemyśle, w zawodach, do których prowadzona jest przez szkołę rekrutacja, a które mieszczą się w spektrum usług firmy.

 

3. Opracowanie dedykowanych koncepcji i zaprojektowanie interdyscyplinarnych nowoczesnych pracowni i laboratoriów, dostosowanych do potrzeb i wymagań szkoły, pozwalających na zastosowanie w różnych profilach kształcenia. Pracownicy firmy mogą opracować projekt i dokumentację techniczną oraz dobiorą wszystkie niezbędne komponenty – sprzęt różnych dostawców połączą w jedną spójną całość, zaprojektują system sterowania wraz z wizualizacją, komunikację między segmentami systemu i elementami wykonawczymi.

 

4. Modernizację istniejących szkolnych pracowni i laboratoriów. Pracownicy firmy mogą zaproponować koncepcję aktualizacji i integracji posiadanej przez szkołę aparatury, maszyn i urządzeń, tak aby tworzyły one kompatybilny system, adekwatny do realizowanych podstaw programowych kształcenia zawodowego.

 

5. Firma SIMLOGIC. oferuje także szkołom współudział w tworzeniu, lub merytoryczne konsultacje przy opracowywaniu przez szkołę wniosków na dofinansowanie projektów dla szkół zawodowych, zgłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – oś priorytetowa XI. „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności” (EFS). W przypadku przyznania przez szkołę środków na realizacje zgłoszonego projektu firma oferuje szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie praktycznego stosowania i obsługi pozyskanych ze środków UE nowoczesnych maszyn, urządzeń i aparatury, które wzbogacą jakość kształcenia zawodowego, umożliwiając tym samych zdobywanie przez uczniów kwalifikacji i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.

 

 

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego. SIMLOGIC – Centrum Serwizowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne  Rozwiązań Automatyki jest otwarte na wyzwania dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości naukowo-technicznej i ewoluującej gospodarki kraju oraz regionu, a także na dziś jeszcze nieprzewidywalne potrzeby i oczekiwania szkół zawodowych.

 

3

 

6

 

Więcej zindywidualizowanej informacji o możliwości współpracy szkoły z SIMLOGIC można uzyskać pod numerem tel. 692 102 749, lub wysyłając zapytanie na adres < szkolenia@simlogic.pl >

 

 

 

Na podstawie zdjęć i informacji przekazanych przez SIMLOGIC

informację opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

 Zostaw odpowiedź