14 czerwca, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi, podczas gali XXX Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, zorganizowanego jak co roku przez ŁCDNiKP, jednym z odbierających certyfikat w kategorii „Organizacja innowacyjna” był dr inż. Mariusz Jabłoński – dyrektor łódzkiej firmy SIMLOGIC.

 

1 indeks

 Certyfikat dla firmy SIMLOGIC

 

„Obserwatorium Edukacji” w swej relacji z tego wydarzenia nie zamieściło zdjęcia z ceremonii wręczania certyfikatów w tej kategorii. Dziś postanowiliśmy nadrobić ów brak i przybliżyć naszym czytelnikom tę firmę i jej dotychczasowe osiągnięcia we wspieraniu szkolnictwa zawodowego w zakresie upowszechniania innowacyjnych technologii aktualnie stosowanych w przemyśle.

 

2indeks

Laureaci tytułu „Organizacja innowacyjna” z certyfikatami. Czwarty od prawej – dyr. M. Jabłoński

 

SIMLOGIC to powstała w 2007 roku firma rodzinna o zasięgu krajowym, posiadająca także licznych partnerów zagranicznych, prowadząca działalność serwisową i szkoleniową w obszarze automatyki przemysłowej i systemów napędowych maszyn. Szkolenia oferowane klientom prowadzone są tam w oparciu o własną bazę techno-dydaktyczną: w pięciu laboratoriach uczestnicy szkoleń mają do dyspozycji  ponad 150 różnych modułów urządzeń z zakresu specjalistycznych programów i technologii. Na życzenie kontrahenta firma organizuje także szkolenia wyjazdowe.

 

Autoryzowane Centrum Serwisowo-Szkoleniowo-Kompetencyjne SIMLOGIC posiada kompleksowe umowy partnerskie z następującymi firmami:: Bosch Rexroth Sp. z o.o., CODESYS System Partner,  Eaton Electric Sp. z o.o.,  oraz z ponadnarodową organizacją PROFIBUS & PROFINET INTERNATIONAL, od której to firma SIMLOGIC uzyskała status PROFIBUS AND PROFINET INTERNATIONAL COMPETENCE CENTER z zakresu sieci przemysłowych.

 

Firma SIMLOGIC zawarła także umowy, dotyczące współpracy edukacyjnej z następującymi podmiotami:

 

> Porozumienie o współpracy z Politechniką Łódzką  – Instytutem > Elektroenergetyki oraz Zakładem Transportu i Przetwarzania Energii – dotyczące współpracy naukowej w zakresie elektroenergetyki, zagadnień eksploatacyjnych maszyn elektrycznych i napędów przemysłowych, oraz z Instytutem Automatyki PŁ  – umowę o  współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej w zakresie nowych rozwiązań i technologii w automatyce przemysłowej i robotyce.

> Z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – umowę partnerską  o ścisłej współpracy, która zawarta została z nadzieją na włączenie się SIMLOGIC w zapowiadane w polskim szkolnictwie zmiany w kształceniu zawodowym.

> Z Zespołem  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  w Piotrkowie Trybunalskim – umowę o  współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej – w zakresie nowych technologii w automatyce przemysłowej i robotyce.

 

3 indeks 2

 Uroczyste podpisanie umowy o współpracy z ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb.

 

W dotychczasowym dorobki w dziedzinie wspierania szkolnictwa zawodowego Firma SIMLOGIC może wykazać się przede wszystkim opartą o podpisaną 4 czerwca2014r. umową o współpracy naukowo-technicznej i organizacyjnej w zakresie nowych technologii w automatyce przemysłowej i robotyce z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach tej umowy strony zobowiązały się zrealizować działania w zakresie:

– zwiększania prestiżu wykształcenia technicznego i zawodowego oraz świadomości istoty wdrażania i stosowania najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa i kultury technicznej;

– wsparcia i promocji dla ZSP Nr 2, poszerzając, z korzyścią dla uczniów, własną ofertę edukacyjną;

– promocji w środowisku lokalnym i branżowym firmy SIMLOGIC, będącej firmą odpowiedzialną społecznie, prowadzącą mecenat w edukacji,

– organizacji prelekcji, warsztatów i szkoleń dla uczniów ZSP NR2,

– organizacji kursów i szkoleń, nadających uprawnienia specjalistyczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji;

– realizacji wspólnych projektów finansowanych z środków UE;

– realizacji wspólnych projektów w zakresie edukacji i nauki poprzez pracę i praktyczne realizacje,

– organizowania konferencji, wykładów, konkursów i akcji promocyjnych dla uczniów i pracowników przemysłu;

– stworzenia nowych stanowisk dydaktycznych w ZSP Nr 2, a docelowo całej pracowni dydaktycznej.

 

4 indeks 3

Szkolenie dla uczniów ZSP nr 2 w Piotrkowie Tryb. w siedzibie SIMLOGIC

 

 

Jednym z owoców tej współpracy było szkolenie, jakie w siedzibie SIMLOGIC odbyło się w dniach 23-25 września 2015 r., kiedy to ośmiu najlepszych uczniów ZSP Nr 2 w Piotrkowie Tryb., w formie nagrody przyznanej z okazji zakończenia poprzedniego roku szkolnego, odbyło nieodpłatne szkolenie grupowe w zakresie platformy programistycznej CODESYS V3. Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy otrzymali dwujęzyczne certyfikaty, potwierdzające zdobyte kompetencje. [Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wyniosła24.000 zł]

 

 

5

Dyr. M. Jabłoński przed uczniami w ZSCEZiU w Rawie Mazowieckiej

 

Ponadto, w  dniu 1.04.2016 r. firma SIMLOGIC, na zaproszenie Zespołu Szkół Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej, przeprowadziła z uczniami tego zespołu spotkanie szkoleniowo-informacyjne, podczas którego  dr inż. Mariusz Jabłoński – dyrektor SIMLOGIC – miał dwa wystąpienia:

 

> Dlaczego warto się uczyć na kierunkach technicznych? Potrzeby współczesnego przemysłu a poziom kształcenia technicznego w Polsce.

> Oferta SIMLOGIC jako CENTRUM SERWISOWO-SZKOLENIOWO-KOMPETENCYJNEGO ROZWIĄZAŃ AUTOMATYKI w świetle współpracy z edukacją

 

Następnie Patryk Rudzki  – pracownik SIMLOGIC, a jednocześnie absolwent tej szkoły,  przedstawił prezentację i poprowadził pokaz praktycznych zastosowań platformy CODESYS V3.

 

 

Z kolei efektem umowy partnerskiej z ŁCDNiKP był udział SIMLOGIC w zorganizowanej w dniach 14-15 kwietnia 2016 r IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych oraz Centrów Kształcenia Praktycznego. Dyrektor firmy – dr inż. Mariusz Jabłoński – wygłosił tam referat zatytułowany „Ryba czy wędka? Potrzeby a możliwości szkół zawodowych w świetle oczekiwań przemysłu” , a później pracownik SIMLOGIC   poprowadził z warsztaty nt. „Wdrażanie nowych technologii edukacyjnych, opartych na rozwiązaniach stosowanych w przemyśle”.

 

6 indeks 5

Stoisko SIMLOGIC na IV Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Zawodowych oraz CKP

 

W oparciu o powyżej zaprezentowane informacje można stwierdzić, ze certyfikat „Organizacja Innowacyjna” dla firmy CIMLOGIC jest ze wszech miar przyznany zasadnie.”Obserwatorium Edukacji” wyraża nadzieję, ze w przyszłym roku firma ta zasłuży sobie na kolejny certyfikat – tym razem w kategorii „Partner Przyjazny Edukacji”. Z nadzieją na dalszą aktywność  tej firmy we wspieraniu nowoczesnego kształcenia zawodowego,  obiecujemy zamieścić ofertę adresowaną do szkół zawodowych Łodzi i województwa – gdy tylko taka w SIMLOGIC powstanie.

 

 

Na postawie materiałów dostępnych na stronie SIMLOGIC i w Internecie

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź