Foto: www.facebook.com/81sp.lodz/p

 

Pierwsza wycieczka, w ramach Szkolnego Biura Podróży, łódzkich uczniów ze SP nr 81 do Pasymia

 

 

Wracamy dzisiaj do zamieszczonej 23 września relacji ze spotkania Klubu Szkół w Drodze, które dzień wcześniej odbyło się w łódzkiej SP nr 81. Mówiono tam wtedy o trzech formach, uszczegóławiających realizację naczelnego hasła tego ruchu, jakim był i jest postulat: „Od kultury nauczania do kultury uczenia się”, Jedną z nich ma być Szkolne Biuro Podróży. Poniżej publikujemy fragment (i link do całości) informacji, jaką na ten temat zamieszczono na internetowej, niedawno uruchomionej, stronie tego ruchu:

 

Szkolne Biuro Podróży

 

Zaprezentowany tu opis projektu należy traktować jako inspirację, a nie jak plan, którego trzeba się trzymać. Każda grupa może dostosować projekt do własnych potrzeb i możliwości. Celem jest wyzwolenie kreatywności uczniów i stworzenie im warunków do rozwijania samodzielności. Jednocześnie projekt jest ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którym przypada nowa rola.

 

Szkolne wycieczki inaczej!

Dwie równoległe klasy z dwóch różnych miejscowości (dobrane na zasadzie kontrastu, np. miasto – wieś), nawiązują ze sobą współpracę i pracują regularnie przez cały rok szkolny. W pierwszym półroczu uczniowie z obu klas wspólnie planują wyjazd i pobyt w miejscowości A. Pod koniec półrocza klasa z miejscowości B jedzie na tydzień z wizytą do miejscowości A, a pod koniec roku ma miejsce rewizyta. Nad programem rewizyty uczniowie z obu szkół pracują przez kilka miesięcy w II półroczu.

 

Uczniowie mieszkający w dużych miastach bardzo często nie potrafią sobie wyobrazić, jak wygląda życie na wsi. Uczniowie z wiejskich szkół czy małych miasteczek mogliby przygotować program wymiany oparty na lokalnych atrakcjach, często niedostępnych mieszkańcom silnie zurbanizowanych terenów, takich jak żeremia bobrów, stacje pogody, ciekawe ekosystemy, gospodarstwa rolne / ekologiczne, uprawy roślin (dzieci z miast mają często problemy z rozróżnianiem zbóż), zwierzęta hodowlane i wszystko, co mogłoby zainteresować gości.

 

Program wizyty mogą samodzielnie stworzyć uczniowie przyjmujący gości, ale prawdziwym wyzwaniem – i okazją do rozwijania wielu złożonych kompetencji – jest stworzenie programu, który byłby owocem kilkumiesięcznej współpracy uczniów z obu klas. […]

 

Cała informacja o Szkolnym Biurze Podróży (także link do relacji z wyprawy uczniów SP nr 81 w Łodzi do Pasymia)    –   TUTAJ

 

Źródło: www.budzacasieszkola.pl

 Zostaw odpowiedź