Wczoraj, 22 września, „Obserwatorium Edukacji” – w osobie Waszego korespondenta – uczestniczyło w spotkaniu Klubu Szkół w Drodze, Tę całkowicie nieformalną grupę tworzą dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów, mających już doświadczenie w tej drodze „od nauczania do uczenia się”, jaki i ci członkowie szkolnych społeczności, którzy dopiero zamierzają „obudzić swoje szkoły” i podążyć wraz z tamtymi pionierami –  ku szkole uczącej…

 

 

 

Spotkanie odbyło się – gdzieżby indziej –  w łódzkiej Szkole Podstawowej nr 81, przy. Emilii Plater. W piątkowy wieczór (od 17:00 do 20:00) w jednej ze szkolnych sal (z estradką) zgromadziło się około 50 osób! Powitała ich gospodyni tej „bazy”- pani dyrektor Bożena Będzińska-Wosik (stoi). Widoczny na zdjęciu stół  zapełnił się słodkościami, przyniesionymi przez uczestników  – na zasadzie „co łaska”…

 

Jak widać – nie było tam żadnego stołu prezydialnego, każdy siadał w kręgu (a gdy brakło krzeseł to i na owej estradce) gdzie chciał, tylko zabierający głos ”na dłużej” stali. Spotkanie miało spełnić dwie funkcje: upowszechnienie dotychczasowych doświadczeń szkół, które już pracują „po nowemu” oraz propozycję (inspiracje) liderek Ruchu na ten rok szkolny.

 

 

Stoją: dr Marzena Żylińska (z lewej) i Izabela  Gorczyca  – dyrektorka „No Bell”

 

O owych inspiracjach mówiła dr Marzena Żylińska – „naczelna ideolożka” ruchu „Budzących się Szkół”, choć ona woli posługiwać się nazwą „Szkół w Drodze”. Działając nadal zgodnie z naczelną zasadą ruchu: „Od nauczania do uczenia się”, zaproponowała trzy, konkretne, formy jego realizacji. Oto one:

 

>Uczniowie jako twórcy materiałów (dydaktycznych)

>Szkolne Biuro Podróży

>Wywiadówki inaczej

 

O już zdobytych doświadczeniach, zgromadzonych  w pierwszych próbach do dziś podejmowanych w „uruchamianiu” uczniów w ramach Szkolnego Biura Podróży i prowadzeniu „wywiadówek inaczej” opowiadała dyrektor Będzińska-Wosik, nauczycielki ze SP nr 81 oraz mama jednego z uczniów tej szkoły.

 

 

 

Przykłady bardzo udanych prób inspirowania uczniów do opracowywania własnych materiałów, dokumentujących zdobywaną przez nich wiedzę i kompetencje prezentowała i omawiała pani Luiza Kalinowska –Skutnik  – dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Cogito” w Płocku. Na zdjęciu – trzyma Cogitorium, czyli zeszyt i książkę w jednym. Cogitorium tworzą sami uczniowie.

 

Aby nikt nie wyrobił sobie poglądu, że te nowatorskie formy pracy są możliwe tylko w szkole dyr. Będzińskiej-Wosik           i głównie w szkołach niepublicznych, informujemy, że wielokrotnie zabierała głos pani Ewa Morzyszek-Banaszczyk – dyrektorka publicznej Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi, w której także od dłuższego już czasu  podejmowane są liczne inicjatywy w ramach nurtu „Szkół w Srodze” (w tym: o projekcie „matematyczno-gastronomicznym” – posiłek dla całej klasy za 10 zł., o „wywiadówkach inaczej” i o opracowywaniu przez uczniów własnych materiałów edukacyjnych – np. atlasów roślin czy zwierząt, jako dokumentacji wiedzy o systematyce gatunków i ewolucji).

 

Pomiędzy jednym a drugim „zaplanowanym” wystąpieniem zabierały głos i zadawały liczne pytania także inne uczestniczki spotkania. Panowie byli „śladowo” reprezentowani…

 

Po przerwie  pani Izabela  Gorczyca  – dyrektorka „No Bell” – szkoły podstawowej i gimnazjum  w KonstancinieJeziornie  podzieliła się z zebranymi doświadczeniami w upodmiatawianiu uczniów, akcentując głównie wielką rolę, jaką w tym procesie odgrywają dobre relacje na linii nauczyciel – uczeń.

 

Na zakończenie podjęto szereg organizacyjnych ustaleń – w tym w sprawie dalszych spotkań Klubu Szkół w Drodze, przygotowywanych warsztatów i konferencji.

 

 

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zakupić, przywiezione specjalnie na tę okazje, książki, podejmujące w swych treściach problematykę bliską Szkołom w Drodze.

 

 

Wszystkich zainteresowanych konkretnymi przykładami ze szkół realizujących projekt „Budząca się Szkoła” oraz kolejnymi podejmowanymi przez to środowisko inicjatywami odsyłamy na  oficjalne strony internetowe i  facebook’owe fanpage’e :

 

http://www.budzacasieszkola.pl/

https://www.facebook.com/budzacasieszkola/

http://sp81lodz.edu.pl/

https://www.facebook.com/81sp.lodz/?hc_ref=ARSqAVinA85KFeOMJTyXU3GmvV99CZKRRdPvrovbOyypoJ4rze2NrRmL5RpD8hO5ya8&pnref=story

https://sp137.wordpress.com/

https://www.facebook.com/search/str/szko%C5%82a+podstawowa+137+w+%C5%81odzi/keywords_search

http://www.nobell.edu.pl/

https://www.facebook.com/NoBellSzkola/

http://szkola-cogito.pl/

https://www.facebook.com/search/top/?q=szko%C5%82a%20podstawowa%20cogito%20p%C5%82ock

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

ANEKS nr 1 DO RELACJI:  https://www.facebook.com/marzena.zylinska/posts/10211710883861329?pnref=story

 

ANEKS NR 2 DO RELACJI: https://www.facebook.com/marzena.zylinska/posts/10211718424209833Zostaw odpowiedź