Foto: www.facebook.com/photo/

 

 

W miniony piątek, 24 marca 202 roku, w łódzkim Zespole Szkół Gastronomicznych odbyło się kolejne – już 13. – spotkanie  Kawiarenki Metodycznej Budzących się Polonistów. Oto syntetyczna informacja, zamieszczona na fanpage „Kawiarenki”:

 

Foto: www.facebook.com/photo/

 

 

Pod przewodem Zosi Grudzińskiej rozmawialiśmy nie tylko o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w pracy z uczniem, w kontekście tak znaczącego postępu technologii informatycznych dyskutowaliśmy też o nadchodzącej zmianie paradygmatu idei szkoły. Nietrudno tu dostrzec konieczność radykalnego przedefiniowania roli nauczyciela. Nie lada to wyzwanie.

 

 

Źródło:www.facebook.com/groups/

 

 Zostaw odpowiedź