8c0a3929-view

Foto: www.sejm.gov.pl

 

Sejm odrzucił w głosowaniu wniosek PO o odwołanie minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Głosowało 432 posłów. Większość bezwzględna potrzebna do odwołania minister wynosiła 231 głosów. Za wyrażeniem wotum nieufności szefowej MEN opowiedziało się 168 posłów, 253 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu.

 

Źródło: www.wiadomosci.onet.pl

 

 

Historia wniosku o wotum nieufności dla minister Zalewskiej  – TUTAJZostaw odpowiedź