zalewska-sejm

Foto: www.google.pl

 

W Sejmie odbyła się dzisiaj debata nad wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności wobec minister edukacji Anny Zalewskiej. Wniosek ten złożyli  w Sejmie posłowie PO w Dniu Edukacji Narodowej – 14 października. Wczoraj podczas posiedzenia sejmowej Komisji  Edukacji, Nauki i Młodzieży został on większością głosów jej członków z PiS zaopiniowany negatywnie. Oto informacja o tym posiedzeniu ze strony sejmowej:

 

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła i zaopiniowała poselski wniosek – o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (druk nr 934).

 

Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Rafał Grupiński (PO).

 

Po przeprowadzonej dyskusji oraz wysłuchaniu wystąpienia i odpowiedzi minister edukacji narodowej – Anny Zalewskiej na zgłoszone w dyskusji pytania i uwagi posłów oraz przedstawicieli strony społecznej (m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz stowarzyszeń oświatowych) wniosek o pozytywne zaopiniowanie wniosku zawartego w druku nr 934 został odrzucony.

 

Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek zawarty w druku nr 934.

Sprawozdawca – poseł Marzena Machałek (PiS).

 

W posiedzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Teresa Wargocka.

 

 

O przebiegu tego posiedzenia komisji można dowiedzieć się z informacji „Komisja negatywnie o wniosku o wotum nieufności dla minister edukacji”, zamieszczonej na portalu  oswiata.abc.com. Oto jej fragmenty:

 

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności poparło 11 posłów, 20 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja przegłosowała też wniosek posłów PiS o negatywne zaopiniowanie wniosku PO. Ten wniosek poparło 20 posłów, 11 było przeciw; nikt się nie wstrzymał.[…]

 

Przedstawiając w środę wniosek Rafał Grupiński (PO) podkreślił, że brak jest głębszych przyczyn przeprowadzenia tak radykalnej zmiany systemu oświaty w Polsce. Jak mówił, „główną ofiarą” zmian staną się gimnazja. Zaznaczył, że wniosek o wotum jest motywowany dobrem dzieci.[…]

 

O negatywne zaopiniowanie wniosku PO wystąpiła Marzena Machałek (PiS). Jak uzasadniała, „wnoszenie tego wniosku w momencie, gdy wprowadzana jest ważna reforma edukacji (…) jest wprowadzaniem chaosu i próbą przykrycia ośmiu lat błędnych, fatalnych decyzji dla polskiej edukacji„.

 

Całość tej obszernej informacji  –  TUTAJ

 

 

 

Dzisiaj wieczorem portal ONET zamieścił pierwsze informacje o przebiegu debaty plenarnej nad tym wnioskiem w materiale zatytułowanym „Sejm: debata nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji”. Oto jego fragmenty:

 

 

Polska szkoła potrzebuje systemowej i programowej reformy – stwierdziła premier Beata Szydło podczas dzisiejszej sejmowej debaty nad wnioskiem PO o wotum nieufności dla minister edukacji Anny Zalewskiej.

 

Premier podkreśliła, że reformy PiS wychodzą na przeciw oczekiwaniom Polaków. Jak dodała, rząd konsekwentnie realizuje zapowiedzi z kampanii wyborczej.[…] Premier zaznaczyła, że reforma edukacji jest prowadzana zgodnie z planem, a minister Zalewska skutecznie przeprowadziła zniesienie obowiązku szkolnego sześciolatków.

 

[…]Reforma szkolnictwa została przygotowana w ekspresowym tempie; nie ma żadnego powodu merytorycznego, pedagogicznego i naukowego, żeby dokonywać tych zmian – mówił w Sejmie Rafał Grupiński (PO) uzasadniając wniosek o wotum nieufności dla szefowej MEN Anny Zalewskiej.[…]

 

 

Całość informacji „Sejm: debata nad wnioskiem o odwołanie minister edukacji”  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź