Na stronie MEN można przeczytać, że podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów minister Anna Zalewska poinformowała członków Rządu o zmianach wprowadzonych przez kierowany przez nią resort w oświacie w 2015 r. Przedstawiła również plan prac na 2016 r. wraz z ich harmonogramem. Oto fragmenty tego komunikaty, zamieszczony na stronie ministerstwa:

 

Zalewska na Radzie Ministrów

Foto: www.men.gov.pl

 

 

Najważniejszą zmianą uchwaloną w 2015 r. była nowelizacja ustawy o systemie oświaty przywracająca obowiązek szkolny dla 7-latków.[…] Nowa ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do pięciolatków.

 

Inne zmiany to m.in. wzmocnienie roli kuratora oświaty w kształtowaniu sieci przedszkoli i planu sieci szkół, w tym przywrócenie obowiązku uzyskiwania pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego w przypadku likwidacji szkoły lub placówki prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Po wejściu w życie nowych regulacji Minister Edukacji Narodowej będzie miał prawo powoływania i odwoływania kuratorów i wicekuratorów oświaty.

 

W 2015 r. parlament uchwalił również ustawę o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji. Dzięki niej dyplomy i certyfikaty będą porównywalne. […] Rozwiązania, które wprowadza Zintegrowany System Kwalifikacji, to odpowiedź na zmiany zachodzące na rynku pracy i w gospodarce. Więcej informacji – TUTAJ.

 

Szefowa MEN poinformowała też Radę Ministrów o planach na przyszłość – projektach, nad którymi pracuje ministerstwo w 2016 r.

 

 


8 stycznia do konsultacji społecznych skierowaliśmy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. Znosimy w nim tzw. godziny karciane – przypomniała minister Anna Zalewska. […] Projekt przewiduje m.in. zmiany dotyczące tygodniowego czasu pracy nauczycieli oraz w zakresie postępowania dyscyplinarnego dla nauczycieli. […] Więcej informacji – TUTAJ.

 

Zgodnie z zapowiedziami minister Anny Zalewskiej w połowie lutego do konsultacji trafi kolejna nowelizacja ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zmiany?

 

Rezygnacja ze sprawdzianu szóstoklasistów od 2017 r. oraz uregulowanie możliwości odwoływania się od wyników matur – poinformowała szefowa MEN.

 

Zmiany w projekcie dotyczyć będą także procedur zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych do danego języka obcego, innych niż zakupione ze środków dotacji celowej w poprzednich latach i będących na wyposażeniu biblioteki szkolnej.

 

W 2016 r., o czym członków Rady Ministrów poinformowała Minister Anna Zalewska, nastąpi analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 

W karierze szkolnej dziecka bardzo ważne jest to, w jaki sposób będzie ono przygotowane do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Dlatego też w najbliższych miesiącach nastąpi zmiana podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich – poinformowała Minister Edukacji Narodowej. – W lutym rozpocznie się natomiast szeroka analiza podstaw programowych kształcenia ogólnego. W dyskusji na ten temat weźmie udział ok. 1100 ekspertów. Debata zakończy się w czerwcu 2016 r. – dodała.

 

Wspomniana debata o systemie edukacji była kolejnym punktem informacji szefowej MEN przedstawionej Radzie Ministrów. […] Debata rozpocznie się w lutym, a zakończy w czerwcu 2016 r. Jej zasadniczymi elementami będą dyskusje na temat: ustroju szkolnego, finansowania oświaty, roli nauczyciela oraz jednostek samorządu terytorialnego w systemie oświaty.

 

 

Do pobrania plik: Informacja na temat planowanych zmian w systemie oświaty oraz harmonogram ich wdrażania

 

 

Źródło: www.men.gov.plZostaw odpowiedź