Z kilkudniowym opóźnieniem informujemy – za „Serwisem Samorządowym PAP”  – o kolejnej okazji transferu państwowych – czyli NASZYCH pieniędzy do podmiotów, realizujących wiernie „czarnkową” wizję edukacji:

 

Ruszyła 2. edycja „Programu Wsparcia Edukacji”. Wnioski można składać do 23 czerwca. Możliwa do uzyskania dotacja wynosi od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc. Projekty, które mogą liczyć na dofinansowanie to np. tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych, czy organizacja zajęć pozalekcyjnych.

 

„Program wsparcia edukacji” to autorska inicjatywa Ministra Edukacji i Nauki. Jego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych, w tym organizacji harcerskich, a także innych podmiotów prowadzących działalność statutową w obszarze oświaty i wychowania.

 

Będą mogły one otrzymać dofinansowanie na realizację przedsięwzięć związanych z innowacjami w edukacji, budowaniem integracji międzypokoleniowej, popularyzacją sportu i aktywności fizycznej czy działaniami o charakterze patriotycznym.

 

Założeniom tym odpowiadają cztery moduły programu:

– „Innowacyjna edukacja”,
– „Edukacja patriotyczna”,
– „Edukacja poprzez sport”,
– „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”.

 

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w ramach jednego modułu oraz maksymalnie trzy wnioski w ramach całego programu.

 

 

W ramach poszczególnych modułów można uzyskać dotację w wysokości od 20 tys. do 250 tys. zł. Wymagany jest wkład własny finansowy na poziomie 10 proc.

 

Nabór wniosków w ramach programu trwa od 1 do 23 czerwca 2023 r. Wnioski wypełnia się i generuje za pomocą systemu elektronicznego.

 

 

Szczegółowe informacje o zasadach aplikowania do programu dostępne są na stronie MEiN. 

 

 

 

 

Cały tekst „2. edycja „Programu Wsparcia Edukacji” – wnioski do 23 czerwca”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

x           x           x

 

 

Przypominamy, że w od jesieni ubiegłego roku kilkakrotnie informowaliśmy o beneficjentach programów ministra Czarnka:

 

 

4 października 2022 r.

 

10 mil. zł. rozdzielono. Szczęściarzy wybierali anonimowi „najemnicy” ministra!  –  TUTAJ

 

 

 

26 października 2022 r.

 

Jak podzielono pierwszą transzę – 59,6 mln zł – z programu „Inwestycje w oświacie”  –  TUTAJ

 

 

12 listopada 2022 r.

 

Komu tym razem minister Czarnek przyznał miliony  –  TUTAJ

 

 

 

 

 

Oto wykaz beneficjentów pierwszej edycji „Programu Wsparcia Edukacji” TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź