W najbliższą niedzielę, 1 października br. odbędzie się pierwsze posiedzenie II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Zarządzenie w tej sprawie podpisała 28 września br., minister Anna Zalewska.

 

Przypominamy, że w skład Rady wchodzi 16 członków – po jednym z każdego województwa – oraz tyluż ich zastępców, wybranych w niejawnym trybie, w oparciu o niejasne kryteria, przez nieznane gremium  (lub osobę) – z grona wszystkich, nadesłanych do ministerstwa kandydatur.

 

Zastępcy członka uczestniczą w obradach w przypadku nieobecności członka z danego województwa. Pracami Rady kieruje jest Przewodniczący. Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej. Mogą w nich uczestniczyć także osoby zaproszone przez Ministra, które nie wchodzą w skład Rady.

 

Powołani do składu Rady II kadencji będą uczestniczyli w jej pracach w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r..

 

Z województwo łódzkiego do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej weszli:

 

   Szymon Adamiak – członek Rady,

   Mateusz Marzec – zastępca członka Rady,

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji

 

Aktualnie brak jakichkolwiek informacji z jakich szkół i z jakich miejscowości pochodzą nowodesygnowani (bo wszak nie było wyborów) członkowie RDiM .

 

Przypominamy, że nabór kandydatów ogłoszono 30 czerwca, zapraszając do przesyłania zgłoszeń wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwentów tych szkół, którzy do dnia 31 lipca br. nie ukończą 21. roku życia, do przesyłania swoich zgłoszeń. 

 

Wtedy podano oficjalne kryteria, które będą brane pod uwagę przy selekcji: zaangażowanie w wolontariat, działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w  młodzieżowych radach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w Sejmie Dzieci i Młodzieży, członkostwo w samorządzie szkolnym), osiągane wyniki w nauce (w tym: uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub innych stypendiów, udział w olimpiadach i konkursach). Przede wszystkim jednak oceniane będzie uzasadnienie własnej kandydatury, przygotowane przez kandydata zgodnie z zasadami określonymi w formularzu zgłoszeniowym do drugiej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej. [Źródło: www.men.gov.pl][

 

Przypominamy, że członkowie I kadencji RDiM dali się poznać jako krytycy „Dobrej Zmiany” i nowych podstaw programowych.  [WK]Zostaw odpowiedź