Foto: www.google.pl

Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP obecnej kadencji

 

W dzisiejszym wydaniu „Gazety Wyborczej” można przeczytać artykuł red. Justyny Sucheckiej, zatytułowany w wersji papierowej „Nie ma wakacji od konsultacji”, zaś w e-wydaniu – „Co znajdzie się w podręcznikach do nowych liceów? MEN ogłasza konsultacje w środku wakacji”.

 

Oto wybrane fragmenty tej publikacji:

 

W  środku lata MEN rozpoczęło konsultacje podstaw programowych dla liceów. Pierwsi uwagi zgłosili uczniowie: nie chcą wybielania historii, chcą akceptacji i zrozumienia dla odmienności. […] Choć wakacje w pełni, co utrudnia konsultacje (eksperci, których poprosiliśmy o komentarze, czytają dokumenty na plaży), pierwsze uwagi już są. Nadesłali je członkowie Rady Dzieci i Młodzieży RP powołanej przez minister Zalewską.[…]

 

Młodzież chce, by zajęcia były praktyczne. Proponuje m.in. lekcje o start-upach na podstawach przedsiębiorczości i o organizacjach pozarządowych na wiedzy o społeczeństwie (na przykładach m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Amnesty International, Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca). Uczniowie oczekują warsztatów z udzielania pierwszej pomocy czy wprowadzenia elementów grafiki komputerowej na plastyce.[…]

 

Artur Ryszkiewicz z Zachodniopomorskiego w swoich uwagach skupił się na historii. „Nie można pozwolić na wybielanie jednych postaci historycznych i szarganie opinii drugich” – pisze. []…]

 

Julia Kelsz z woj. pomorskiego i Franciszek Dąbrowa z małopolskiego chcieliby, aby z podstawy do wychowania do życia w rodzinie usunąć zapisy: „Uczeń docenia komplementarność płci” oraz „wzmacnianie procesu identyfikacji z własną płcią”. Zdanie: „Wyjaśnia, czym jest orientacja seksualna”, proponują poszerzyć o „Uczeń okazuje szacunek i zrozumienie dla osób każdej orientacji we wszystkich sferach życia społecznego”.[…]

 

Cały artykuł Justyny Sucheckiej    –    TUTAJ

 

Źródło:  www.wyborcza.pl

 

 

 

Może Nasi Czytelnicy przeoczyli moment publikacji tego kolejnego wytworu ministerialnych „ekspertów”, więc odsyłamy do źródeł:

 

Nowa podstawa programowa dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – projekt w konsultacjach

 

W poniedziałek, 17 lipca br*. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5–letniego technikum oraz 2-letniej branżowej szkoły II stopnia.

 

Uzgodnienia międzyresortowe potrwają do 28 lipca* br., natomiast konsultacje społeczne do 18 sierpnia. […]

 

Cały komunikat   –   TUTAJ

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

*Zwracamy uwagę, że na konsultacje międzyresortowe tak bogatych w treści projektów przeznaczono „aż” dwanaście  wakacyjnych (urlopowych) dni!

 

 

                   Projekty przekazane do konsultacji (pliki PDF)

 

Rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego…   –   TUTAJ

Uzasadnienie   –   TUTAJ

Załącznik 1      –  TUTAJ

Załącznik 2      –  TUTAJ

Załącznik 3       –  TUTAJZostaw odpowiedź