Foto: Jakub Czermiński /Fotorzepa[www.rp.pl]

 

Dariusz Piontkowski – od 23 października 2020 r Sekretarz Stanu w MEiN – autor odpowiedzi na pytania ZG ZGW

 

 

Nawiązując do zamieszczonej we wtorek (10 sierpnia 2021r.) informacji o przesłaniu przez Związek Gmin Wiejskich RP do MEiN pytań dotyczących projektu zmian Prawa oświatowego, przekazujemy fragmenty informacji, jaka wczoraj pojawiła się na oficjalnej stronie ZGW:

 

Odpowiedź MEiN na pytania ZGW RP ws. ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz innych ustaw

 

W okresie opiniowania bardzo kontrowersyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, Przewodniczący ZGWRP wystosował do Ministerstwa Edukacji i Nauki, za pośrednictwem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego szereg pytań natury prawnej i technicznej.

 

Od odpowiedzi na te pytania uzależniona była opinia ZGWRP dotycząca projektu ustawy j.w. Jest to o tyle istotne, gdyż to reprezentant ZGWRP – Pani Anna Grygierek, Wiceprzewodnicząca ZGWRP, Burmistrz Strumienia, jest w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Współprzewodniczącą Strony Samorządowej Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

 

W dniu dzisiejszym Ministerstwo przesłało odpowiedzi na zadane przez nas pytania. W celu indywidualnej oceny treści pytań i udzielonej na nie odpowiedzi zapraszamy do analizy dwóch dokumentów załączonych dokumentów.

 

 

Pytania ZG ZGW do MEiN  –  TUTAJ

 

 

Odpowiedzi MEiN na pytania ZG ZGW  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.zgwrp.pl

 

x           x           x

 

 

Informację o odpowiedzi MEiN na pytania ZG ZGW zamieścił dziś Serwis Samorządowy PAP. Oto jej obszerne fragmenty. Podkreślenia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE:

 

MEiN odpowiada na pytania o planowane przepisy dotyczące dyrektorów szkół

 

Związek chciał wiedzieć, m.in. kto będzie potencjalnie odwoływał dyrektora na wniosek Kuratora Oświaty – wójt/burmistrz czy może rada gminy. Dopytywał też, co w razie zaskarżenia wniosku kuratora o odwołanie dyrektora z funkcji do sądu administracyjnego.

 

Kompetencję do odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły posiada odpowiednio wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu, zarząd województwa. Nie planuje się wprowadzać zmian w tym zakresie” poinformował wiceminister edukacji Dariusz Piontkowski. „W projektowanych przepisach nie przewiduje się możliwości zaskarżania do sądu administracyjnego wniosku organu sprawującego nadzór pedagogiczny” – dodał.

 

Samorządowcy zgłosili też obawy o to, w jaki sposób zorganizować prawidłowo pracę szkoły po odwołaniu dyrektora. Odwołanemu dyrektorowi, pozostającemu w dalszym ciągu pracownikiem placówki oświatowej, trzeba bowiem zapewnić godzin całego etatu w szkole/przedszkolu. A do tego jak zapewnić godziny dydaktyczne nowemu dyrektorowi.

 

W przypadku odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły korzystającego z obniżonego pensum na podstawie projektowanego przepisu art. 55 ust. 6e, pracodawca powinien przydzielić temu nauczycielowi do prowadzenia godziny zajęć, do których posiada kwalifikacje, tak aby zapewnić mu pełny etat. Godziny te mogą wynikać m.in. z przesunięcia do pensum tego nauczyciela godzin zajęć, które dotychczas były realizowane np. w ramach godzin ponadwymiarowych przez innych nauczycieli” – wyjaśnia ministerstwo. „Takie zmiany będą wymagały niewątpliwie zmian w arkuszu organizacji szkoły i nie będą wiązały się z dodatkowymi skutkami finansowymi dla pracodawcy – zaznacza. […]

 

ZGWRP zwrócił też uwagę, że odwołanie dyrektora niesie skutki finansowe. „Czy zostały przewidziane środki finansowe (np. w rezerwie) na pokrycie tych nieplanowanych wydatków (chodzi o uzupełnienie pensum dla odwołanego dyrektora, albo o odszkodowanie w przypadku rozstrzygnięć sądowych) w samorządach?” – z takim pytaniem zwrócił się do resortu.

 

Już obecnie sprawy z zakresu rozwiązania stosunku pracy nauczycieli czy też odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego są rozstrzygane przez sądy pracy. Sprawy te niejednokrotnie wiążą się z koniecznością wypłaty odszkodowań przez pracodawców. Środki na te odszkodowania nie są przewidziane w rezerwie celowej – odpowiedział resort. […]

 

 

 

Cały materiał „MEiN odpowiada na pytania o planowane przepisy dotyczące dyrektorów szkół” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 



Zostaw odpowiedź