Foto: PTWP [www.portalsamorzadowy.pl]

 

Leszek Świętalski – sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich RP

 

 

Portal Samorządowy” zamieścił dzisiaj (10 sierpnia 2021r.) informację o stanowisku Związku Gmin Wiejskich RP w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, której celem jest wzmocnienie nadzoru kuratora oświaty, zatytułowaną Gminy wiejskie przyłączą się do buntu w oświacie? ‚Jesteśmy zbulwersowani zmianami'”. Oto jej fragmenty:

 

[…]

 

Portal Samorządowy: – Kilka dni temu samorządowcy z Unii Metropolii Polskich zaapelowali do mieszkańców dużych miast, żeby słali pisma do posłów i przedstawicieli władzy, domagając się wstrzymania prac nad zmianami w prawie oświatowym, mającymi na celu wzmocnienie pozycji kuratorów oświaty w szkole. Czy gminy wiejskie włączyły się w tę akcję?

 

Leszek Świętalski, sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej:Gminy wiejskie nie są skore, by przyłączać się do takiej akcji – nawet jeżeli ma ona głęboki sens: inna jest sytuacja mieszkańców dużych miast, a inna małych miejscowości; poza tym każdy ma swoje instrumentarium.

 

Na pewno to, co się dzieje oświacie i to, co zawiera projekt zmian w ustawie Prawo oświatowe, to jest granda w biały dzień…. Oto powrót do systemu z czasów PRL, do centralizacji i politycznego, ręcznego sterowania szkołami.

 

Jako związek jesteśmy zbulwersowani proponowanymi zmianami. Jestem przekonany, że tak samo patrzą na nie instytucje niepubliczne, prowadzące szkoły. Wiemy też, jak trudno będzie wytłumaczyć ludziom, że nie wpłyną one na poprawę poziomu nauczania ich dzieci, a raczej na ich obniżenie.

 

Po to jednak, by mieć pewność, że nasze obawy, co do skutków tej regulacji są słuszne, wystosowaliśmy list do Ministerstwa Edukacji i Nauki, żeby – w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – odpowiedziało nam na kilkanaście pytań dotyczących projektu.* Bo diabeł tkwi w szczegółach. […]

 

 

-A co będzie, gdy na odpowiedzi na swoje pytania się nie doczekacie?

 

Wtedy działający przy KWRiST Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu, którego posiedzenie zaplanowano na 17 sierpnia, jak i cała Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego wydadzą decyzję negatywną do projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. I to z uzasadnieniem, że opinia pozytywna nie była możliwa ze względu na zlekceważone przez ministerstwo uwag i pytań strony samorządowej.

 

 

Cały wywiad z Leszkiem Świętalskim – sekretarzem generalnym Związku Gmin Wiejskich RP – TUTAJ

 

 

Pytania Związku Gmin Wiejskich RP do MEIN (plik PDF) –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 Zostaw odpowiedź