Łódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014 odbyła się w poniedziałek 2 września w Gimnazjum Integracyjnym nr 47 im. Janusza Korczaka. Wchodzi ono, wraz Integracyjną Szkołą Podstawową Nr. 67 w skład Zespołu Szkół Integracyjnych Nr. 1, mieszczącego się w wielofunkcyjnym obiekcie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego, wraz z Pałacem Młodzieży i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

 

1

Organizatorzy zaprosili uczestników tej uroczystości do obszernej auli, mieszczącej się w tym obiekcie.

 

2

Wśród gości znaleźli się parlamentarzyści, przedstawiciele władz miasta z panią prezydent Łodzi Hanną Zdanowską i przewodniczącą Rady Miejskiej Łodzi Joanną Kopcińską, władze województwa z wicekuratorem oświaty Konradem Czyżyńskim oraz licznie reprezentowani dyrektorzy łódzkich szkół.

 

 

2a

Uroczystość prowadziła Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ dr hab. Beata Jachimczak.

 

 

Istotnym elementem spotkania było wyróżnienie listami gratulacyjnymi szkół, których uczniowie lub absolwenci uzyskali najwyższe i bardzo wysokie wyniki w sprawdzianach i egzaminach, kończących kolejne etapy kształcenia.

 

 

3 podstawowe

 Jako pierwsi na estradę  zostali poproszeni dyrektorzy szkół podstawowych. W sprawdzianie kompetencji po szóstej klasie w roku szk. 2012/2013 najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie SP Nr. 44. Wyniki bardzo dobre uzyskali uczniowie: SP Nr. 19,  SP Nr.34, SP Nr.71, SP Nr.120, SP Nr.141, SP Nr.143, SP Nr.202.

 

4 gimnazja

 Kolejną grupą wyróżnionych byli dyrektorzy gimnazjów. Egzaminy gimnazjalne w kwietniu 2013 roku najlepiej zdali uczniowie: PG Nr. 1, PG Nr.15. PG Nr.21, PG Nr.26. PG Nr.29 i PG Nr.43.

 

 

5 licea

Szkoły ponadgimnazjalne wyróżniono w dwu kategoriach. Jako pierwszych poproszono dyrektorów liceów ogólnokształcących, których absolwenci swymi wynikami na egzaminie maturalnym uplasowali się najwyżej. Tymi szkołami były licea: I LO, IV LO, XII LO, XXI LO.

 

 

Średnie szkoły zawodowe zostały wyróżnione nie tylko za osiągnięte przez ich absolwentów wyniki matury, ale także na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

 

 

6 zs zawodowych

 I tak: Najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym uzyskali absolwenci Szkół Mody oraz technikum w ZSP Nr.10. Równie dobrze zdawali maturę i jednocześnie uzyskali najwyższy wskaźnik zdawalności na egzaminie zawodowym absolwenci w ZSP Nr.9 i ZSP Nr.13. Równie dobre wskaźniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe uzyskiwali w tym roku absolwenci: ZSP Nr.3. Zespołu Szkół Rzemiosła, „Gastronomika”, oraz Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych.

 

 

7

Ostatnim elementem uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego była część artystyczna w wykonaniu uczennic i uczniów               ZSI Nr.1 – gospodarza uroczystości.

 

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczJedna odpowiedź to “Łódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014”

  1. Felieton nr 486. JUBILEUSZOWY. To już 10 lat codziennej obserwacji edukacji | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Owym pierwszym materiałem była ilustrowana relacja z wydarzenia, które odbyło się dwa dni wcześniej – 2 września 2013 roku: „Łódzka inauguracja roku szkolnego 2013/2014”. […]