Dziś, w Sali Marszałkowskiej Politechniki Łódzkiej odbyła się wojewódzka konferencja upowszechniająca projekt „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii – EDUSCIENCE”, zatytułowana „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla edukacji w projekcie EDUSCIENCE”.

 

1

 

W założeniu jej organizatorów miała ona za cel upowszechnienie rozwiązań wypracowanych podczas dotychczasowej realizacji projektu w szkołach województwa łódzkiego. Liczono przede wszystkim, że konferencja stanie się okazją do większego zainteresowania projektem przedstawicieli władz oświatowych – kuratorium oświaty i organów prowadzących szkoły: urzędów miast, powiatów i gmin, a także instytucji edukacyjnych.

 

2a

Jeden z nielicznych przedstawicieli władz samorządowych – Cezary Gabryjączyk – starosta powiatu łaskiego, odbiera certyfikat „ LIDER Innowacyjnej Edukacji”.

 

Cel ten nie do końca został osiągnięty, co dało się zauważyć podczas wywoływania przedstawicieli samorządów po odbiór certyfikatów „ LIDER Innowacyjnej Edukacji”*). Nazbyt często zabrakło zapraszanych na estradę wójtów i burmistrzów.

 

Z bogatego  programu konferencji „Obserwatorium Edukacji” skupiło się na wystąpieniach przedstawicieli szkół, którzy dzielili się swymi doświadczeniami i sukcesami, zdobytymi w wyniku przystąpienia do projektu EDUSCIENCE.

 

7 B Palus

Pierwszą była pani Bożena Palus – dyrektorka Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie, która swe ilustrowane slajdami prezentacji wystąpienie zatytułowała „Cyfrowa szkoła z EDUSCIENCE to działa”. Oto prezentacja, która wspierała to bardzo inspirujące wystąpienie: Projekt EDUSCIENCE w Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Szydłowie

 

 

8 SP 46

Następnym było wystąpienie pani Grażyny Kosmali – nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 46 w Łodzi, która wspierając się także prezentacją, podzieliła się swoimi doświadczeniami w ramach bloku „EDUSCIENCE w praktyce”. Oto prezentacja do tego wystąpienia – TUTAJ

 

 9 K Gałązka

Blok ten uzupełniła informacją o zakresie i formach realizacji tego projektu na terenie województwa łódzkiego pani Kinga Gałązka – promotor EDUSCIENCE Województwa Łódzkiego. Oto prezentacja, zawierająca informacje na temat EDUSCIENCE w województwie łódzkim

 

*) LISTA OSÓB WYRÓŻNIONYCH CERTYFIKATAMI LIDER INNOWACYJNEJ EDUKACJII

 

Więcej o programie  –  EDUSCIENCE

 

Procedura zorganizowania wycieczki dla uczniów w ramach programu EDUSCINCE  –  TUTAJ

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź