Wczoraj, w Dużej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi, odbyła się II Wojewódzka Konferencja, o dość długim, ale i intrygującym tytule: „Jak rodzice mogą pomóc młodym ludziom rozwinąć skrzydła? – MAMA czy TATA – rola rodziny w budowaniu zdrowia psychicznego”.

 

 

0

 

Jej współorganizatorami, podobnie jak tamtej pierwszej sprzed roku, były dwie łódzkie placówki: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży, przy wsparciu Wydziału Edukacji UMŁ.

 

 

2

 

W imieniu organizatorów konferencję otworzyła i powitała jej uczestników i gości pani Agnieszka Nowak – dyrektorka Poradni Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi.

 

 

Jako pierwszy zabrał głos Krzysztof Klajst, który podzielił się ze słuchaczami swymi doświadczeniami i refleksjami wokół tematu „Ojciec jest a ojca nie ma. Halucynacja i realność w rodzinach” .

 

3

 

Ten psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta i i superwizor, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zbudował swe wystąpienie wokół, definiowanego przez siebie niestandardowo pojęcia „halucynacje”, którym posługiwał się dla określenia „tego, czego nie słyszymy i nie widzimy, choć to jest, a także tego, co słyszymy i widzimy, choć tego nie ma”. Istotą tego wykładu było zaprezentowanie jednego z aspektów procesów, jakie zachodzą we współczesnych rodzinach (przy wszystkich kłopotach z definiowaniem – w konsekwencji przemian kulturowych, obyczajowych i prawnych – tego co nazywamy rodziną) jakim jest dynamika roli (obecności – nieobecności) ojca w rodzinie.

 

 

Drugi wykład nosił tytuł „Czy ojciec się przydaje, skoro już nie uczy syna polować? Opowieść o dwóch nastolatkach – studium przypadków”. Wygłosił go dr Konrad Knop – psycholog, adiunkt w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej I Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

 

4

 

Zebrani wysłuchali najpierw akademickiego wykładu z historii obrzędów inicjacji, a następnie relacji o dwu, prowadzonych przez prelegenta, przypadkach nastoletnich pacjentów kliniki (Marek – 13 lat i Piotr – 14 lat), którzy znaleźli się tam w konsekwencji zachowań agresywnych, manifestowanych w środowisku rodzinnym, w którym przebywali pozbawieni męskiego wzorca osobowego. Cały wykład dr Knop zakończył cytatem z książki amerykańskiego pisarz i przywódcy Ruchu Mężczyzn Roberta Bly, zatytułowanej „Żelazny Jan”: „Kobiety potrafią przemienić zarodek w chłopca, ale tylko mężczyźni potrafią przemienić chłopca w mężczyznę.”

 

 

Trzecim punktem programu konferencji było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom Konkursu fotograficznego „Moja rodzina, moje pasje, moje skrzydła”.[WYNIKI konkursu fotograficznego ]

 

 

 

5 Laureatka

Główną nagrodę otrzymała autorka pracy, która znalazła się na plakacie promującym tę konferencję – Weronika Materka.

 

 

 

6 Laureaci

Oto wszyscy (obecni) uczestnicy konkursu, których prace jury wyróżniło.

 

 

 

Po tej uroczystości organizatorzy zaprosili wszystkich na przerwę, podczas której uczestnicy mogli nie tylko wypić kawę lub herbatę i poczęstować się ciasteczkami, ale przede wszystkim toczyć bezcenne, kuluarowe rozmowy.

 

 

Po przerwie wznowiono pracę, oddając głos pani dr hab. Grażynie Mikołajczyk-Lerman – zastępcy dyrektora Instytutu Socjologii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierownika Ośrodka Kształcenia Służb Społecznych na tymże wydziale.

 

7 Lerman

 

Jej wykład: „Rekonstrukcja ról rodzicielskich we współczesnej rodzinie” był dla słuchaczy nie tylko repetytorium wiedzy z zakresu socjologii rodziny, ale także prezentacją skutków procesów cywilizacyjnych i kulturowych, wpływających współcześnie na przemiany w strukturze rodziny i role tam występujące, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiety.

 

 

Następnym prelegentem był pan Dariusz Nowak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży, którego wystąpienie, zatytułowane „Podsumowanie cyklu ‚Skrzydlata strefa rodzica’”, miało za cel przybliżenie uczestnikom konferencji wszystkich działań obu poradni, jakie podejmowano w ramach tego projektu.

 

 

8 Dar Nowak

 

Oto prezentacja, którą wspierał się dyr. Nowak podczas swego wystąpienia, w której powstaniu – obok prelegenta – uczestniczyły panie: Hanna Arend i Dorota Fornalska  –   TUTAJ

 

 

Kolejną osobą, która wystąpiła przed uczestnikami konferencji była dr Bogna Kędzierska – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, jednocześnie koordynująca pracę zespołu psychologów na oddziałach hematoonkologii Klinicznego Szpitala dla Dzieci w Łodzi, współpracuje także z Fundacją „GAJUSZ”.

 

 

9 Kędzierska

 

Jej wystąpienie, zatytułowane „Korzenie czy skrzydła? Razem czy osobno?- dylematy rodziców wspierających dzieci przewlekle chore” było nie tylko źródłem wiedzy o tym, co przeżywają rodzice na dziecięcych oddziałach onkologicz- nych, jak w miarę upływu lat przybywa tam towarzyszących swym dzieciom w chorobie ojców, ale także jak ten stres znoszą same dzieci, także w zależności od tego czy są to dziewczynki czy chłopcy.

 

 

Kolejną osoba, która zawładnęła mikrofonami była dr Renata Jagodzińska – konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, pracownik Katedry Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, znana przede wszystkim jako propagatorka wiedzy z zakresu neurodydaktyki.

 

 

10 Jagodzińska

 

I tym razem jej wystąpienie „’Wiem co robisz’. Emocje, empatia, literatura – czyli jak być bliżej własnego dziecka” nie było pozbawione tej warstwy wiedzy, lecz przede wszystkim było – naładowanym emocjami samej prelegentki – przekazem podstawowej prawdy o roli kultury w wychowaniu. Nawiązując do poprzednich referatów o roli ojców, powiedziała ona: „Co może zrobić ojciec, skoro już nie uczy jak polować – ja odpowiadam: może uczyć czytać!” [Plik z prezentacją do wykładu]

 

 

Jako ostatnia zabrała głos Grażyna Kujawiak – psychoterapeutka, konsultant w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, a także dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Głownie. Przedmiotem jej wystąpienia był „Dialog motywujący w relacji rodzic – nastolatek.

 

 

11 Kujawiak

 

W swym wystąpieniu prelegentka skupiła się nie na treści, a na formie komunikowania się. Mówiła o tym jak rodzice powinni rozmawiać ze swoimi dziećmi, aby ta rozmowa przynosiła pozytywne rezultaty. Więcej o tym, co było przedmiotem tego wystąpienia w załączonej prezentacji.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź