Dziś lansujemy, zamieszczony wczoraj na stronie EDUNEWS, artykuł – oczywiście autorstwa Marcina Polaka – zatytułowany „BeZee 2017 – o trendach w edukacji”. Jego treść znakomicie koresponduje z przekonaniami młodych organizatorów wczorajszego Forum  Uczniów Województwa Łódzkiego. Oto  wybrane fragmenty tej publikacji [Wytłuszczenia fragmentów tekstu – WK]:

 

 

Foto: www.edunews.pl

 

Świat znajduje się w nieustannej zmianie, co ma istotny wpływ na rozwój osobisty dzieci i osób dorosłych. Szkoła, a także instytucje działające w obszarze edukacji nieformalnej, muszą mieć na uwadze trendy, które wpływają na zmianę społeczeństw. Nie we wszystkich państwach zmiany te są jednoczesne, ale w dłuższym terminie te same zjawiska oddziałują na każde państwo. Tak może być na przykład ze sztuczną inteligencją, robotyzacją i internetem rzeczy. O trendach mających znaczenie dla edukacji rozmawiano podczas konferencji BeZee 2017, której partnerem medialnym był m.in. Edunews.pl.

 

Czy w edukacji powinniśmy patrzeć w przyszłość i wyprzedzająco zmieniać programy nauczania? „Ludzie mają bardzo różnorodne oczekiwania wobec tego, co się wydarzy w przyszłości. Ale musimy starać się ich przygotować na to nieznane, wyposażyć w umiejętności, dzięki którymi nie będą jedynie osobami poszukującymi pracy, ale bardziej tworzącymi nowe zawody i dziedziny aktywności zawodowej.” – mówił Paul Collard, dyrektor w międzynarodowej fundacji o nazwie Creativity, Culture and Education (Kreatywność, kultura i edukacja), działającej na rzecz wspomagania kreatywności młodych ludzi w ramach formalnej edukacji i poza nią.[…]

 

Kreatywność i technologia

Z badań firmy McKinsey wynika także, że mamy do czynienia z deficytem kreatywności wśród młodych ludzi. Po ukończeniu szkoły wchodzą oni na rynek pracy i pojawia się problem, ponieważ pracodawcy oczekują nie tylko wykształcenia, ale i kreatywnego podejścia do pracy. Być może potrzebujemy innej definicji kreatywności – mówił Collard. Spróbujmy ją rozumieć jako składową pięciu komponentów: ciekawości, wytrwałości, wyobraźni, dyscypliny wewnętrznej i współpracy.[…]

 

Nie czekajmy, zmieniajmy

 

Czekać na zmianę nauczyciele mogą bez końca, ale nikt jej za nich nie zrobi. „Nie czekajmy na zmiany, sami weźmy się za nie. Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku, a potem jest wiele następnych. Lepiej, aby te pierwsze kroki były drobne, a nie od razu wielkie.”mówiła dyrektorka 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni Oktawia Gorzeńska, członkini grupy Superbelfrzy RP. W swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na kompetencje cyfrowe, które jej zdaniem są kluczem do przyszłości, ale nie funkcjonują w oderwaniu od kompetencji społecznych. Przytoczyła dane z badania Digital Agenda Scoreboard 2015, z których wynika, że 42% obywateli UE, którzy nie nabyli kompetencji cyfrowych, jest bezrobotnych.

 

Zdaniem Oktawii Gorzeńskiej pięć istotnych obszarów, w których te kompetencje są niezwykle istotne, to: informacja i analiza danych, komunikacja i współpraca, tworzenie treści cyfrowych, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów.[…]

 

Konferencja BeZee to dedykowana nauczycielom, edukatorom, trenerom i startupom międzynarodowa konferencja poświęcona nowym trendom w edukacji kreowanym przez nowe pokolenie – Generację Z. Do tej pory w dwóch edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 800 nauczycielek i nauczycieli i około 40 prelegentów z różnych rejonów świata. Trzecia edycja BeZee odbyła się 14 listopada 2017 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Organizatorami wydarzenia byli: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Miasto Gdańsk.

 

 

Pełna treść artykułu „BeZee 2017 – o trendach w edukacji”   –   TUTAJ

 

Źródło: www.edunews.pl/Zostaw odpowiedź