Zgodnie z deklaracją sprzed tygodnia, „Obserwatorium Edukacji” zamieszcza relację z „Forum Uczniów Województwa Łódzkiego”, które odbyło się dziś w pięknej auli Zespołu Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej w Łodzi.

 

 

 

Podpatrując stanowisko rejestracji uczestników można się było przekonać, że na brak frekwencji organizatorzy nie będą narzekać.

 

 

Jak widać – prawie wszystkie przygotowane przez organizatorów miejsca zostały zajęte przez uczestników – w liczbie ponad 150 osób, głównie uczniów liceów, przede wszystkim ze szkół łódzkich. Ale byli także gimnazjaliści, przyjechali także uczniowie szkół z terenu województwa.

 

W imieniu organizatorów powitał przybyłych na Forum  – w tym uczestników panelu , ale przede wszystkim uczennice i uczniów zaangażowanych w działalność samorządową  – Jakub Żebrowski, prezes Fundacji „Osnowa”.  Wśród witanych gości specjalnych byli: poseł na Sejm RP Waldemar Buda (PiS), Łódzkie Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, który objął to wydarzenia swoim patronatem, Janusz Moos – dyrektor ŁCDNiKP, Bartosz Rzędkiewicz – reprezentujący Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną  – partnera strategicznego tego wydarzenia. Przybył także Marcin Zalewski – radny Rady Miejskiej Łodzi.

 

Wprowadzając w problematykę Forum Uczniów Województwa Łódzkiego Jakub Żebrowski powiedział:

 

Powstała 13 października (w piątek) Fundacja OSNOWA” ma za cel „tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego”. Wierzymy w to, że aktywne społeczeństwo obywatelskie rozpoczyna się w momencie, w którym tworzy się aktywne samorządy uczniowskie. Tematem dzisiejszego Forum są  innowacyjne samorządy uczniowskie.

 

Następnie krótko przedstawił organizację  spotkania i bez dłuższych wstępów przekazał prowadzenie jego pierwszej części  – panelu dyskusyjnego – Marcinowi Żychlińskiemu, przedstawionemu jako redaktor Meloradia .

 

 

 

Paneliści – od lewej: Marcin Żychliński, Waldemar Buda, Grzegorzv Wierzchowski, Aneta Madziara (ŁCDNiKP), Bartosz Rzędkiewicz, Janusz Moos i Volodymyr Balandiuk (uczeń IV LO w Łodzi, rzecznik Fundacji OSNOWA)

 

 

Nie będziemy relacjonowali treści wypowiedzi  osób nie będących uczniami, siedzących za prezydialnym stołem, gdyż skupimy się na tym, co wynika z nazwy tego spotkania: Forum Uczniów. To ich wystąpieniom poświęcimy naszą uwagę. Z panelistów przywołamy jedynie wypowiedź Volodyryma Balandiuka, który – „z perspektywy ucznia” –  zwrócił uwagę na to, że szkolny  system oceniania ucznia nie uwzględnia jego zaangażowania w działalność inną niż „naukowa” –  np. realizacja projektów: samorządowych, wolontaryjnych – także pozaszkolnych. „Uczeń który robi jakiś projekt, jest przewodniczącym samorządu – traci na to czas, czasem nawet kosztem lekcji, otrzyma trójkę a nie czwórkę, będzie miał gorszą frekwencję  (…) Formalnie może wyglądać ten uczeń jako osoba, która ma gorszą ocenę zachowania…”

 

Poza tym wystąpieniem były jeszcze  CZTERY głosy „z sali”. Mówcy nie przedstawiali się, więc poprzestaniemy jedynie na fotograficznym zarejestrowaniu ich wystąpień, tym bardziej, że jakość nagrania dźwiękowego nie pozwala na wierny zapis ich  treści.

 

 

 

 

 

 

 

W drugiej części spotkana uczestnicy Forum zostali (losowo) poprzydzielani do siedmiu zespołów, które pracowały nad zadanym tematem, według następującego planu:

 

>wyłonienie lidera grupy

>Jak wygląda sytuacja w problemie (temacie)

>wypracowanie postulatów młodzieży, jak wyobrażamy sobie, konkretnie, jak chcemy, żeby było.

 

 

 

 

Oto tematy, wokół których koncentrowały swą pracę zespoły:

 

>Wolontariat jako innowacyjna metoda aktywizacji społecznej.
>Samorząd Uczniowski – realny wpływ na życie szkoły.
>Zarządzanie szkołą – pole do działania samorządu.
>Młodzież kontra dorośli – jak przeżyć starcie pokoleń?
>Innowacyjny lider w szkole.
>Interesy dzisiejszej młodzieży – komu zaufać?
>Samorząd Uczniowski 2.0 – przestrzeń i perspektywa.

 

Owoc tych prac, czyli spisane postulaty młodzieży w odniesieniu do tematów wokół których dyskutowano w 7. grupach zamieścimy na stronie OE, gdy tylko Organizatorzy Forum nam je dostarczą.

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź