Podczas piątkowego (21 listopada) spotkania minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z dyrektorami i nauczycielami szkół prowadzących kształcenie zawodowe podsumowano konsultacje społecznych oraz poinformowano o działaniach MEN podejmowanych w ramach „Roku Szkoły Zawodowców”. Oto co na ten temat napisano na stronie MEN:

 

15680064400_a985571ae8_z

 

Zaczyna się nowa unijna perspektywa finansowa. Mamy 120 milionów euro w MEN i 720 milionów u marszałków. Cieszę się, że państwo jesteście z nami, bo tylko dzięki waszemu wsparciu i wyobrażeniom, jesteśmy w stanie dobrze te pieniądze wydać – powiedziała w trakcie spotkania Joanna Kluzik-Rostkowska. – W kontekście szkolnictwa zawodowego ważne jest też pytanie jak rynek pracy powinien komunikować się ze szkołami zawodowymi, by mogli współpracować – dodała.

 

Minister poinformowała także o tworzonej właśnie mapie szkół zawodowych. To narzędzie, które pozwoli gimnazjalistom i ich rodzicom poznać m.in. ofertę szkół zawodowych działających w okolicy. Mapa zacznie działać po feriach zimowych.

 

Będziemy mieli także pieniądze na dokształcanie nauczycieli. Jestem po rozmowie z wiceministrem pracy na temat zmian w urzędach pracy. Mam nadzieję, że dzięki temu będziemy mieli więcej informacji z urzędów. Na pewno potrzebne są też mechanizmy lokalnej komunikacji rynku pracy ze szkołami – powiedziała minister. – O rozwoju szkolnictwa zawodowego rozmawiam z ministrem gospodarki, który jest odpowiedzialny za strefy ekonomiczne. Rozmawiamy też z ministerstwem skarbu państwa i pracy. Ważne są spójne działania na wielu płaszczyznach – dodała.

 

15867410435_9a84f56f46_z

 

Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z planowanymi zmianami w ustawie o systemie oświaty w zakresie egzaminów zewnętrznych zawodowych. W trakcie dyskusji wypracowywano także propozycje praktycznych rozwiązań organizacji egzaminów zawodowych w trakcie nauki w szkołach.

 

W dzisiejszym spotkaniu, organizowanym w ramach projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej „Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”, udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele szkół prowadzących kształcenie zawodowe, przedstawiciele kuratoriów oświaty, przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, kierownicy wydziałów egzaminów zawodowych okręgowych komisji egzaminacyjnych, a także pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz MEN.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

O konsultacjach społecznych przeprowadzonych w ramach „Roku Szkoły Zawodowców” informowaliśmy naszych czytelników w Felietonie nr 54. Nie wierzymy w demokrację?Zostaw odpowiedź