Zaczynamy od przypomnienia materiału z soboty:W MEN jak w Biblii: na początku jest słowo. Mówione, pisane…

Załączyliśmy tam screen strony „Dziennik Ustaw stan na 25 kwietnia, godz. 14:30. Ostatnią pozycją jaką na ten moment zamieszczono była pozycja nr 726.

 

 

 

Dzisiaj rano, zanim zamieściliśmy tekst prof. Czachorowskiego, także sprawdziliśmy stan publikacji na stronie „Dziennika Ustaw” – obraz był niezmieniony od soboty. Dopiero w godzinach popołudniowych nastąpiła radykalna zmiana: opublikowano nowe akty prawne – do pozycji numer 750. Wśród nich dwa nas najbardziej interesujące:

 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 TUTAJ

 

 

 


Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – TUTAJ

 

 

I jak tu nie wierzyć w istnienie „machiny czasu”?Zostaw odpowiedź