W miniony wtorek, 14 czerwca 2016 roku, w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło się kolejne – już XXX Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji. Od czasu jego powstania –  organizowane jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi, wcześniej – przez Wojewódzkie Centrum Kształcenia Praktycznego w Łodzi, a jeszcze wcześniej przez Zespół Nauczycieli Kształcenia Zawodowego IKN WDN w Łodzi – zawsze z inicjatywy i pod kierunkiem dyrektora mgr inż. Janusza Moosa.

 

0

 

Założonymi celami tego przedsięwzięcia było:

> Upowszechnienie na forum łódzkim i regionalnym osiągnięć innowacyjnych firm, instytucji, pracodawców, liderów edukacji, szkół, twórczych nauczycieli, uczniów;

> Rozbudzenie zainteresowania problematyką kształcenia dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym edukacją zawodową;

> Pokazanie potencjału rozwojowego, w tym intelektualnego środowiska oświatowego, a także sposobów radzenia sobie z jego problemami i wyzwaniami;

> Zapoznanie uczestników spotkania z wytworzonymi innowacjami, nadanie tytułów i certyfikatów, wręczenie nagrody – statuetki „Skrzydła Wyobraźni”.

 

1

 

Przed przybyłymi na tę galę do Pałacu I. Poznańskiego, którzy wypełnili do ostatniego miejsca wspaniałą Salę Lustrzaną, wystąpił – jak zawsze na tej gali – dyrektor ŁCDNiKP Janusz Moos, który powitał wszystkich zgromadzonych, ze szczególnym pietyzmem witając VIP-ów – z Łódzkim Kuratorem Oświaty Grzegorzem Wierzchowskim i wiceprezy- dentem M. Łodzi Tomaszem Trelą na czele, który w krótkim wystąpieniu wyraził swe uznanie i podziw dla licznych działań w obszarze innowacji w edukacji, podejmowanych przez pracowników ŁCDNiKP i jego dyrektora Janusza Moosa, „bez którego nie byłoby tych podsumowań”.

 

 

Następnie ponownie wystąpił dyr. Moos, który w swym długim i przepełnionym niezliczonymi faktami i danymi statystycznymi  przemówieniu, które było prezentacją rocznego „urobku” działań kierowanej przez niego instytucji, podsumował tak naprawdę nie tyle „ruch innowacyjny”, co pracę ŁCDNiKP.

 

Następnie przystąpiono do ogłaszania laureatów i wręczania certyfikatów kolejnych tytułów, przyznawanych, na podstawie nieupublicznionych reguł,  przez nieznaną co do  jej składu kapitułę przyznającą te wyróżnienia.*

 

W związku z tym, że wszystkie kolejne gale owych dorocznych podsumowań odbywają się według tego samego schematu, rezygnujemy z dokładnego relacjonowania tego wydarzenia. Że opinia ta pokrywa się z prawdą można sprawdzić, zapoznając się z naszymi relacjami z XXVIII i XXIX Gali, zamieszczanych w poprzednich latach –  TUTAJ i TUTAJ.

 

 

Fotoreportaż – subiektywny i trochę „po znajomości”

 

2 Talent uczniowski

Wręczanie certyfikatów tytułu  TALENT UCZNIOWSKI

 

 

3 Nauczyciel innowator

W oczekiwaniu na wręczenie certyfikatów tytułu  NAUCZYCIEL INNOWATOR

 

 

4 MÓJ MISTRZ

Laureaci tytułu MÓJ MISTRZ z certyfikatami

 

5 Kreator komp społ

Wręczanie certyfikatów tytułu KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

 

6 Org proc innowac

Z certyfikatami tytułu ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH

 

 

7 Kreator kommp zawod

Po wręczeniu certyfikatów tytułu KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 

8 Partner przyjazny edukacji

Z Certyfikatami tytułu PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI

 

 

9 Kreator innowacji

„KREATORZY INNOWACJI w oczekiwaniu na certyfikaty

 

 

10 Multiinnowator

Laureaci tytułu MULTIINNOWATOR z certyfikatami

 

 

11 Ambasador inn idei

Z certyfikatami  tytułu AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK

 

 

12 Mistrowie pedagogii

MISTRZOWIE PEDAGOGII z certyfikatami

 

 

13 Animatorzy ruchu innowac

Certyfikowani AFIRMATORZY RUCHU INNOWACYJNEGO

 

 

14a Skrzydła

Uroczyste wręczanie statuetek SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”

 

 

Poza wymienionymi powyżej, zostały jeszcze wręczone certyfikaty w następujących kategoriach:

 

> „LIDER W EDUKACJI

> „ORGANIZACJA INNOWACYJNA

> „LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

> „PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Wodzisław Kuzitowicz

 

P.s.

Autor dziękuje organizatorom za nadesłanie

imiennych wykazów laureatów tytułów honorowych

i osób odznaczonych statuetkami „Skrzydła Wyobraźni”.

 

 

W najbliższym felietonie podzielę się

moimi opiniami o tym wydarzeniu. [WK]

 

 

 

*Na oficjalnej stronie ŁCDNiKP nie ma zakładki, która odsyłała by do regulaminu przyznawania tych certyfikatów ani wykazu osób, wchodzących w skład kapituły, która je przyznaje.Zostaw odpowiedź