Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi była organizatorem konferencji „Autyzm i co dalej”. Odbyła się ona w miniony czwartek, 7 grudnia, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana i była połączona z obchodami 25-lecia jej działalności. Szczegółowy program konferencji   – TUTAJ

 

Foto: Magdalena Olempska-Wysocka

 

Zanim kolejni prelegenci zaczęli wygłaszać swoje wystąpienia przed uczestnikami konferencji, z programem „Autentyczni artyści” wystąpił Teatr Uczniów Szkoły Podstawowej nr 128, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi. Teatr uczniowski prowadzą  terapeutki: Agnieszka Sylwia Pisula i Wioletta Jadczak.

 

 

 

Po takim wprowadzeniu w problematykę konferencji, zgodnie z programem zbierali głos kolejni prelegenci.  Informacje o prelegentach  –  TUTAJ 

 

Po zakończeniu konferencji  w Centrum Dialogu  aktualni i byli pracownicy Poradni – w tym wszyscy, którzy przez te minione lata byli jej dyrektorami, spotkali się, aby snuć wspomnienia…

 

 

Tekst i zdjęcia  (niepodpisane)

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź