Dzisiaj w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczął swe prace IX Kongres Zarządzania Oświatą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Uczestniczy w nim około 750 dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych oraz pracowników kuratoriów oświaty i organów prowadzących.

 

10 a

 

 2

Przybyłych na uroczystość otwarcia Kongresu powitali: Marek Pleśniar – poprzedni prezes, a obecnie dyrektor biura OSKKO i Ewa Halska – od marca tego roku prezes OSKKO.

 


Po krótkim wystąpieniu reprezentującego władze miasta gospodarza Kongresu, wiceprezydenta m. Łodzi Krzysztofa Piątkowskiego, przystąpiono do realizacji j bogatego programuIX Kongresu Zarządzania Oświatą. Do jego wieloletniej tradycji należy oferowanie uczestnikom symultanicznej oferty zróżnicowanych pod względem tematyki i form wykładów, prezentacji i warsztatów.

 

W pierwszym bloku zaproponowano uczestnikom następujące tematy:

 

JAK nieWIELE OD SZKOŁY ZALEŻY… Czyli o odpowiedzialności rozproszonej – wykład dra Marka Kaczmarzyka z Uniwersytetu Śląskiego.

 

3 Kaczmarzyk

 

Nasze, nauczycielskie poczucie odpowiedzialności udziela się niestety reszcie społeczeństwa, a w efekcie stawiamy się przed niewykonalnym zadaniem sprostania wymaganiom różnych, często nam nawet nieznanych subśrodowisk społecznych. Kompetencje niezbędne w szkole dotyczą środowiska szkolnego. Stawimy sobie jednak za cel przygotowania dziecka do wszystkiego..

 

Prezentacja do wykładu .Jak niewiele od szkoły zależy,,, Czyli o odowiedzialności rozproszonej.

 

 

TRUDNE ZACHOWANIA UCZNIÓW W SZKOLE – POZA KARAMI I NAGRODAMI – wykład rof. UAM. dr hab. Jacka Pyżalskiego, z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

 

4 Pyżalski

 

Istotny praktyczny problem każdej placówki oświatowej – jak radzić sobie z niewłaściwymi zachowaniami uczniów – obszar tzw. dyscypliny w szkole. Kluczowe czynniki warunkujące sensowne pedagogiczne działanie placówek edukacyjnych w tym obszarze. Konkretne przykłady rozwiązań – zarówno tych, które warto naśladować, jak i takich, których stosowanie jest skazane na porażkę. Rozwiązania, które może zainicjować lub wspierać dyrektor placówki.

 

Prezentacja do wykładu: Trudne zachowania uczniów w szkole – poza karami i nagrodami

 

 

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA NA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH – NADZÓR PEDAGOGICZNY DYREKTORA SZKOŁY. Ewa Sitko – edukator w Instytucie Kształcenia Eko-Tur.

 

5 Sitko

 Wykład ten wraz z Ewą Sitko poprowadziła Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog w Psychologiczno-Pedagogicznej Poradni w Tychach.

 

W codziennej pracy z grupą Nauczyciel powinien uwzględniać potrzeby i możliwości każdego Ucznia. Zwyczajowo omawiane podstawy prawne dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych wobec Ucznia z dysfunkcją będą tylko jednym z omawianych zagadnień. Punkt ciężkości poruszanej podczas wykładu problematyki zostanie położony na konieczność indywidualizacji procesu nauczania i wychowania w pracy z grupą. Przybliżymy zasady organizacji nauczania, które umożliwiają zróżnicowane podejście do każdego Ucznia. Omówimy zadania Dyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego w tym kontekście. Podpowiemy, jak nowoczesne technologie pomagają dostosować model pracy Nauczyciela do potencjału Uczniów, uwzględniając różnice między nimi.

 

 

EDUKACJA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI/ ORZECZENIAMI O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO. Jolanta Wojciechowska – konsultant ŁCDNiKP

 

6 Wojciechowska szk spec

 

Formy, kierunki kształcenia, rodzaje placówek. Uczniowie w placówkach specjalnych, klasach – szkołach integracyjnych. Edukacja włączająca. Uczniowie z zaburzeniami percepcji słuchowej. Przykłady z łódzkich szkół.Specyfika przygotowania zawodowego na przykładzie szkół w SOSW przy ul. Siedleckiej – dyrektor Ośrodka Agnieszka Szymańska (prezentacja filmowa).

 

Uczniowie niewidomi i słabo widzący w kształceniu ponadgimnazjalnym – Anna Tomaszewska – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 im. mjr. Hieronima Baranowskiego w Łodzi Uwarunkowania prawidłowego przygotowania zawodowego (film).

 

Przygotowanie zawodowe uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na poziomie zasadniczym i przygotowania do pracy. Iwona Kowalska – dyrektor ZSZ Spec. Nr 2 w Łodzi Kształcenie u pracodawców (film).Działania Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w zakresie wspomagania placówek kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aneta Madziara – konsultant (prezentacja).

 

Formy i sposoby wspierania uczniów niepełnosprawnych w szkole specjalnej i ogólnodostępnej – uwarunkowania adaptacji zawodowej i rola instytucji oświatowych. Jolanta Wojciechowska (ŁCDNiKP) (dyskusja).

 

 

MAGIA PROSTO Z LAPTOPA – LEKCJE Z UŻYCIEM NARZEDZI E-LEARNING (NA PRZYKŁADZIE J. ANGIELSKIEGO) – poprowadziła Aleksandra Dykta – Laureatka nagrody European Language Label, autorka pierwszego w Polsce podręcznika multimedialnego do nauki języka angielskiego, który dostał akceptację MEN.

 

7 Magia z laptopa

 

Jeśli cyfryzować, to jak bardzo? Na lekcji wcale nie musi panować chaos technologiczny. Jest wiele możliwości, ponieważ rynek oferuje cały inwentarz aplikacji językowych na tablety i smartfony. Nie znaczy to jednak, że 100% każdej lekcji należy przeprowadzać wykorzystując jedynie Internet, aplikacje mobilne i nowoczesny sprzęt. Jak zatem zaplanować lekcje języka obcego, by jednocześnie korzystać z dorobku technologii, stymulować zmysły dziecka, kształtować jego pozytywny stosunek do nauki czy w końcu rozwijać sprawności językowe? W tym szaleństwie jest metoda.

 

Jak widać – nie wszystkie propozycje programowe cieszyły się równym zainteresowaniem uczestników.

 

Jedną z imprez towarzyszących był KONCERT W WYKONANIU PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW ŁÓDZKIEGO ŚRODOWISKA FLAŻOLETOWEGO. Łódzki Klub Miłośników Flażoletu.

 

10 a

 

Koncert w wykonaniu około setki dzieci i młodzieży, która podczas zajęć w przedszkolach i szkołach oraz swoim wolnym czasie aktywnie gra na flażolecie. Łódzki ruch flażoletowy tworzą zespoły działające w placówkach: Przedszkole Niepubliczne PAPIEROWY WIATRACZEK, Przedszkole Miejskie nr 149, Szkoły Podstawowe nr: 4, 14, 23, 29, 35, 40, 65, 162, 182, 184, Zespół FIFULKI ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Zespół Szkół w Rogowie, Młodzież ze Stowarzyszenia Ad Rem.

 

Oto fotoreportaż z tego niezwykłego koncertu:

 

10b

 

 10cc

 

10d

 

10e

 

10h

 

 

Kongres, tradycyjnie, jest też okazją dla firm działających na rzecz oświaty, do zaprezentowania w jego kuluarach swojej oferty:

 

11a

 

11b

 

 11d

 

11e

 

 11f

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź