W dniach 21 – 22 kwietnia 2023 roku Zduńska Wola stała się stolicą ruchu odnowy polskiej oświaty. W trzeciej już konferencji, odbywającej się pod tytułem „EMPATYCZNA EDUKACJA – EMPATYCZNA POLSKA”  uczestniczyło ok. 300 osób.  Inicjatorką i organizatorką tego wydarzenia była Anna Szulc – nauczycielka matematyki w I LO im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli.  PROGRAM KONFERENCJI  –  TUTAJ

 

 

Anna Szulc  –   z mikrofonem

 

W dalszej części tej relacji – w formule „second hand  – będę wykorzystywał teksty, zamieszczane na Fb profilu przez Konrada Ciesiołkiewicza oraz zdjęcia z Fecebooka, zamieszczane przez osoby uczestniczące w tej konferencji.

 

 

Merytoryczną część konferencji otwierał wykład Profesora Łukasza Turskiego. Profesor przekonywał (z ekranu) że „nowa” szkoła XXI wieku jest warunkiem koniecznym przetrwania społeczeństwa i że ponowić dziś należy ogromny wysiłek poszukiwania nowych dróg. Wysiłek ten porównał do tego, jaki całe społeczeństwo włożyło w alfabetyzację w XX wieku.

 

 

Tomasz Bilicki wyjaśniając założenia teorii konstruktów osobistych i dzieląc się swoim pedagogicznym i psychoterapeutycznym doświadczeniem, podważył sensowność dokonywania ocen z zachowania, a w szczególności tych negatywnych. Wszystkie zachowania młodych ludzi są wzorowe…w takim sensie, że pasują do ich indywidualnego wzoru. Każda i każdy niesie ze sobą bagaż doświadczeń, bardzo często trudnych i traumatycznych, swoje środowiska życia.

 

 

Wystąpienia Pana Doktora Marja Kaczmarzyka odebrałem jako apel o dojrzałość… dorosłych. Przekonywał, że dzieci i młodzież znacznie bardziej potrzebują „okresu ochronnego” niż „rzucania na głęboką wodę”. Rozwój bowiem następuje przez regres i ponowną integrację. Doskonale wykazał jak dramatycznie niestabilny jest wewnętrzny świat poznawczy i emocjonalny dzieci i nastolatków, co wynika z procesów neurobiologicznych. W tym samym czasie środowisko społeczne powinno dawać poczucie stabilności, bezpieczeństwa i tworzyć optymalnie przyjazne warunki do eksperymentowania i wzrostu.

 

 

Wieczorem uczestnicy konferencji obejrzeli spektakl  „Mury” w wykonaniu uczennic i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli. Fragment filmowego nagrania  – TUTAJ

 

 

x               x             x

 

 

 

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia prof. Romana Lepperta, zatytułowanego „O co chodzi z tym rozwojem”.

 

 

Nagranie filmowe tego wykładu  –  TUTAJ

 

 

 

Ostatnim punktem programu tego dnia – w części plenarnej – była debata panelowa  ,,Budujmy mosty, a nie mury. Szkoła – uczelnia – instytucja”, którą  poprowadził prof. Roman Leppert. Swoimi doświadczeniami, analizami i wrażliwością dzielili się w niej przedstawicielki i przedstawiciele różnych środowisk: szkolnych, pozaszkolnych, rodziców, rzecznictwa praw dziecka, akademickich: Agnieszka Kuźba, Anna Szulc, Konrad Ciesiołkiewicz, Łukasz Korzeniowski, Marek Kaczmarzyk, Marzena Żylińska, Robert Sowiński, Elżbieta Manthey, Joanna Mytnik, Edyta Jóżwiak, Agnieszka Pays, Ewa Nosowicz, Inka Ilasz.

 

 

Zarówno  w piątek jak i w sobotę po obiedzie uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w wybranych  przez siebie warsztatach.

 

Ich wykaz znajdziecie TUTAJ I (dzień I)  i  TUTAJ II (dzień II)                     

 

 

 

 

Na podstawie materiałów z profili uczestników konferencji

relację zredagował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź