Dyrektorzy szkół zawodowych z Łodzi oraz powiatów pabianickiego, zgierskiego i tomaszowskiego spotkali się wczoraj w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W zebraniu poświęconym rozwojowi edukacji zawodowej uczestniczył Konrad Czyżyński – łódzki wicekurator oświaty.

 

Forum 1

 

Działania podejmowane w ramach priorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej – Roku Szkoły Zawodowców – przynoszą już pierwsze rezultaty. Coraz więcej gimnazjalistów wybiera właśnie szkoły zawodowe – powiedział podczas spotkania Konrad Czyżyński powołując się na dane liczbowe z ostatniego naboru. – Jest to bardzo dobry trend, na którym wszystkim nam zależy – dodał.

 

Forum 1a

 

Wicekurator złożył gratulacje pani Monice Michalik, dyrektorowi Technikum nr 10 w Łodzi, które w ogólnopolskim rankingu techników 2014 organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Prespektywy” zajęło ósme miejsce. Placówka uznana została za najlepszą tego typu w województwie łódzkim i otrzymała tytuł „Złotej Szkoły”.

 

Forum 1b

 

Podczas wtorkowego spotkania dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Janusz Moos wręczył 23. szkołom certyfikaty porozumienia „Edukacja – rynek pracy”. Wyróżnione placówki zadeklarowały współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami na rzecz dostosowania edukacji do potrzeb pracodawców (nauka bezpośrednio w firmach, praktyki zawodowe, nowe kierunki kształcenia) oraz wsparcia absolwentów (staże, gwarancja zatrudnienia). Dyrektorzy certyfikowanych szkół otrzymali powołania do Rady Ekspertów Edukacji Zawodowej, której zadaniem będzie realizacja tej współpracy.

 

Rozwojowi edukacji zawodowej w naszym mieście służyć ma także Łódzka Platforma Edukacyjna, której przydatność dla szkół zasadniczych i techników przedstawiła Anna Koludo z ŁCDNiKP. W chwili obecnej z portalu umożliwiającego nie tylko korzystanie z gotowych scenariuszy i materiałów, ale także projektowanie własnej bazy dydaktycznej korzysta blisko 100 tys. użytkowników – nauczycieli i uczniów różnych typów szkół.

 

O ogólnopolskich projektach wspierających zawodówki i technika mówił z kolei wicekurator przypominając m. in. o podpi- sanym w styczniu br. międzyresortowym porozumieniu , środkach finansowych z Unii Europejskiej (w województwie łódzkim w latach 2014-2020 na rozwój szkolnictwa zawodowego przeznaczonych będzie 130 mln euro) oraz planowanym przez MEN dofinansowaniu praktyk zawodowych uczniów. […]

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plZostaw odpowiedź