Tydzień po wyborach, sześć dni po Dniu Edukacji Narodowej, pięć dni po powołaniu Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej – jej IV kadencji. cztery dni po nie odrzuceniu „obywatelskiego projektu ustawy w sprawie karania za ‚propagowanie pedofilii’” i pozostawieniu go do dalszego procedowania przez Sejm nowej kadencji i trzy dni po poinformowaniu przez redaktora „Dziennika Łódzkiego” Macieja Kałacha o udostępnieniu przez Centralną Komisję Egzaminacyjną aktualnych informacji o wskaźnikach, charakteryzujących Edukacyjną Wartość Dodaną, ustaloną dla łódzkich liceów ogólnokształcących. Bo nie tak łatwo do tych informacji dotrzeć, nawet jeśli otworzy się stronę CKE, albo nawet wpisze do wyszukiwarki np. ”EWD dla łódzkich szkół w 2019 roku”.

 

A jest jeszcze temat, przewijającego się przez te wszystkie dni, niedookreślonego co do ostatecznego terminu i formy, nauczycielskiego protestu, który ma być formułą kontynuowania „zawieszonego” z dniem 27 kwietnia strajku nauczycieli.

 

A ja muszę podjąć decyzję o czym dziś będzie ten felieton.

 

I już zdecydowałem. Nie będzie na żaden wspomniany wyżej temat. W wielkiej powyborczej polityce na razie jest jak kotle pod pokrywą – poczekam do czasu, gdy już nastanie czas podawania gotowych potraw do stołu. Wtedy posmakuje i skomentuję. A dzisiaj podejmę temat, w zasadzie nie dostrzeżony przez ogólnopolskie media, na który i ja natrafiłem przypadkiem, podczas poszukiwania informacji o członkach nowego składu Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. Tym tematem jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Komitecie ds. Pożytku Publicznego, którą 7 października powołał Wicepremier Piotr Gliński – przewodniczący tego komitetu.

 

Foto: Piotr Guz/KPRM[www.niebywalesuwalki.pl]

 

Pierwsze posiedzenie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem przy Komitecie ds. Pożytku Publicznego

 

 

Jak widać po fakcie zamieszczenia zdjęcia, nie będzie to klasyczny felieton – zapis „strumienia świadomości” – refleksji i poglądów jego autora, a raczej miniparaesej w wersji hipertekstu, czyli syntetyczne informacje o tymże, kolejnym wytworze niemiłościwie nam panującej władzy, skierowanym ku uwiedzeniu młodego pokolenia, okraszonym komentarzami felietonisty.

 

Wszystko ma swój początek w zamieszczonym 17 października materialeNowa Rada Dzieci i Młodzieży powołana. Ale zasady zostały stare…”, który m.in. zilustrowałem zdjęciem ze spotkania z Piotrem Glińskim trzech młodzieńców z Łodzi – wszyscy ze znanej nam już od prawie dwu lat Fundacji „Osnowa”.

 

Moje poszukiwania w jakim celu ta elita owej tajemnej niczym loże masońskie Fundacji „Osnowa” przebywała 24 maja w Kancelarii Premiera RP doprowadziły mnie do kilku, wcześniej zupełnie mi nieznanych, informacji:

 

 

Po pierwsze, że właśnie dzień wcześniej, 23 maja, Wicepremier, Minister KiDN Piotr Gliński poinformował podczas „TweetupMłodzi”– odbywającego się w Kancelarii Premiera RP spotkania młodych, że w Komitecie ds. Pożytku Publicznego (którego Wicepremier-Minister, poseł z Łodzi, jest przewodniczącym) przygotowano projekt noweli ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który powołuje Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem jako organ opiniodawczo-doradczy tego Komitetu.

 

Po drugie, że ostatecznie do powołania owej Rady Dialogu z młodymi doszło 7 października – na sześć dni przed wyborami, i że w gronie jej 24 członków – przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad gmin i Parlamentu Studentów znalazł się łodzianin... Nie warto zgadywać – to oczywiście Jakub Żebrowski (lat 20), prezes „Osnowy”, już drugi rok student administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie!

 

A kto został – ponoć wybrany przez młodzieżowych członków – współprzewodniczącym Rady? Bo drugim jest osoba wybrana przez przedstawicieli organów administracji publicznej, zasiadających w Radzie. No, chwila zastanowienia….. Oczywiście, to – wówczas jeszcze przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży prze MEN – Piotr Wasilewski z Suwałk, aktualnie student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Z innego źródła dowiedziałem się, że jest on także wiceprezesem Fundacji Służba Niepodległej!

 

Zainteresowanych imiennym wykazem członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem odsyłam  –TUTAJ

 

Gdy już to wszystko wiedziałem, podjąłem próbę zidentyfikowania kim są owi wybrańcy (bo kandydowało 59 osób), Nie było to łatwe zadanie, mogę się pochwalić jedynie kilkoma sukcesami.

 

Najłatwiej było pozyskać informację, że z Suwałk nasz wybitny młodzieżowy lider załatwił jeszcze miejsce w Radzie swemu „krajanowi” – hufcowemu suwalskiego Związki Harcerstwa Rzeczypospolitej (nie mylić z ZHP!) – Piotrowi Rydzewskiemu. A jak już mowa o ZHP, to ten związek reprezentuje w Radzie Agata Erhardt-Wojciechowska.

 

A oto kolejni „rozszyfrowani” młodzieżowi członkowie Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem:

 

Karol Handzel – przedstawiciel Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej,

 

Dariusz Jóźwiak ze Stowarzyszenia Dumni z Polski,

 

Hubert Taładaj – Koordynator Główny Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej (od 23 lipca 2018 r.), członek stowarzyszenia Pokolenie Zmian, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

 

Dawid Moryl prezes Zarządu Głównego stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej

 

Angelika Adamska z Fundacji Dies Mei i Forum Młodych PiS w Toruniu

 

Patrycja Serafin – Przewodnicząca Zarządu Krajowego Niezależnego Związku Studentów

 

Aleksandra Siwek– członek Rady Dzieci i Młodzieży zakończonej właśnie III kadencji, studentka prawa na Uniwersytecie jagiellońskim.

 

Joanna Szydłowska – działaczka Forum Młodych PiS, Warszawa

 

Paweł Kwietniewski-Futerski – Dyrektor Biura w Fundacjai Imienia Stefana Artwińskiego. (Jej pierwszoplanowym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i propaństwowych,). Do niedawna Starszy Inspektor w Biurze Wojewody w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

 

Karol Handzel – wiceprezes w stowarzyszeniu KoLiber, którego celem jest wykształcenie elit, które w przyszłości będą czynnie brać udział w życiu publicznym, współtworząc społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz Rzeczypospolitej. 

 

 

Najbardziej „nietypową” na tle powyżej zaprezentowanych członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, jest Barbara Łabędzka przewodnicząca samorządu uczniowskiego III LO w Opolu a zarazem młodzieżowy ambasador UE na Polskę****

 

 

x              x               x

 

 

Pomyślałem, że to wystarczy, że na dziś na tych członkiniach i członkach Rady Dialogu poprzestanę. Wystarczy, aby nie mieć wątpliwości po jakich reprezentantów młodego pokolenia Polaków sięgnął wicepremier Gliński. Warto te nazwiska zapamiętać, a szczególnie przechować sobie w zakamarku naszej pamięci długotrwałej postać Piotra Wasilewskiego. Może to przyszły premier RP?….

 

Od kilku lat obserwuję, także na przykładzie powstania i priorytetów aktywności Fundacji „Osnowa”, ale przede wszystkim wysiłków młodych, nawet bardzo młodych ludzi, aby zostać posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży, członkiem Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN. I od dawna nie opuszcza mnie przy tych obserwacjach metafora „młodych wilków”, rozpoczynających polowanie na kariery polityczne.

 

Uwzględniając wynik ostatnich wyborów parlamentarnych – nie zanosi się na to, aby ktokolwiek mógł zorganizować, skuteczną, „na młode wilki obławę”….

 

 

Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź