Minister Dariusz Piontkowski 15 października br. powołał IV kadencję Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.


Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

 

Kadencja nowej Rady potrwa do 14 października 2020 r.

 

 

W skład Rady IV kadencji wchodzi 16 członków i 16 ich zastępców (po jednym z każdego województwa)                                                                          [Wykaz imienny – TUTAJ ]

 

Województwo łódzkie jest reprezentowane w RDiM przez:

 

            >Piotra Nowaka – jako członka Rady,

 

            >Jagodę Kmitę – jako zastępcę członka Rady. Uzupełnienia redakcji

 

 

Źródło:www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

Uzupełnienia redakcji „Obserwatorium Edukacji”:

 

Niestety – MEN podało jedynie imiona i nazwiska, nie tylko nie informując jakie kryteria zadecydowały o wyborze właśnie tych kandydatów, ale nawet nie wiemy kim są „wybrańcy”.

 

Podjęliśmy trud ustalenia – na początek – kim są „radni” wywodzący się z województwa Łódzkiego. Owocem naszych internetowych poszukiwań jest informacja, iż Piotr Nowak (ur. 12 czerwca 2000 roku), to sekretarz Fundacji „Osnowa”, aktualnie studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on absolwentem IV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Ale o wiele więcej wyjaśni poniższe zdjęcie:

 

 

Foto:www.facebook.com/radalodzkiego

 

24 maja 2019 r. – Kancelaria Premiera RP, Warszawa

 

Na zdjęciu stoją (od lewej): Wojciech Kaczmarczyk (sekretarz stanu w Kancelarii Premiera oraz pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania), Jakub Żebrowski (prezes Fundacji „Osnowa”), Piotr Gliński (Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Volodymyr Balandiuk (wiceprezes Fundacji „Osnowa), Piotr Nowak (sekretarz Fundacji „Osnowa”)

 

x             x            x

 

Foto:www.radioplus.com.pl

 

Jagoda Kmita (z lewej) wraz z Pauliną Jęcek – jako uczennice Gimnazjum nr 1 w Opocznie

 

 

Mniej szczęścia mieliśmy w ustalaniu kim jest Jagoda Kmita. Dowiedzieliśmy się jedynie, że w ub. roku szkolnym była uczennicą Gimnazjum nr 1 w Opocznie, że w czerwcu 2019 roku jako jedna z 15. osób, odebrała Nagrodę Burmistrza Opoczna dla Najwybitniejszych Absolwentów Szkół Podstawowych i 3 klas gimnazjalnych. W internecie jest także informacja, że wraz z koleżanka ubiegała się o zakwalifikowanie się do udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży – niestety nigdzie nie ma nawet wzmianki, czy z powodzeniem.

 

 

Nowe informacje o Jagodzie Kmita     –   TUTAJ

 

 

Jeśli tylko zdobędziemy nowe informacje o aktualnych przedstawicielach województwa Łódzkiego w RDiM niezwłocznie podzielimy się nimi z Czytelnikami.[WK]Zostaw odpowiedź