Jak wiedzą wszyscy stali czytelnicy „Obserwatorium Edukacji”, od lat towarzyszymy uroczystościom wręczania certyfikatów z okazji kolejnych Podsumowań Ruchu Innowacyjnego w Edukacji, których organizatorem od chwili swego powstania jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, a pomysłodawcą i organizatorem tego wydarzenia był i jest jego dyrektor – mgr inż. Janusz Moos – jeszcze w czasach gdy działał jako dyrektor Wojewódzkiego Centrum Kształcenia Praktycznego, a nawet jako wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

 

 

Dzisiejsze, już 35. Podsumowanie odbyło się w od lat tradycyjnym miejscu – w Sali Lustrzanej Pałacu Poznańskiego, czyli w siedzibie Muzeum Miasta Łodzi. Przypominamy, że ostatni raz relacjonowaliśmy stamtąd to wydarzenie w czerwcu 2020 roku: Już po raz 33 podsumowano dziś Ruchu Innowacyjny w Edukacji – nie tylko szkolnej…

 

Przed rokiem, z powodu pandemii, XXXIV Podsumowanie odbyło się w formule hybrydowej,  co  zrelacjonowaliśmy  „z drugiej ręki”: XXXIV Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego – hybrydowo, głównie zdalnie”.

 

Po tygodniu dołączyliśmy do tego materiał, zawierający wykaz wszystkich wyróżnionych certyfikatami.: Laureaci XXXIV Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji – 15.06.2021 r.

 

Niestety, także i w tym roku, choć impreza ta powróciła do dawnego miejsca i formuły,  nie uczestniczyliśmy tam w  wersji reporterskiej – jesteśmy więc  skazani na „obce” źródła. Problem polega jednak na tym, że  – jak nigdy – żadne łódzkie lokalne medium – nawet TV TOYA – nie zamieściło relacji. Także organizator, który na swoim fanpage transmitował przebieg uroczystości,  do chwili zamieszczenia tego materiału nie zadbał o to, aby ta relacja dostępna była post fatum. Jest tam dostępna tylko niespełna dwuminutowa relacja, która poprzedzała właściwą transmisję [Zobacz TUTAJ]

 

Z konieczności naszą informację musimy oprzeć na udostępnionym przez WCDNiKP materiale, zawierającym wykaz osób i instytucji, wyróżnionych certyfikatami we wszystkich kategoriach. Dokonaliśmy selekcji, zamieszczając szczegółowe informacje jedynie w wybranych kategoriach. Nieliczne zdjęcia pochodzą z Facebooka – zamieszczali je niektórzy z wyróżnionych  – nasi, także fejsbukowi,  znajomi:

 

 

LAUREACI XXXV PODSUMOWANIA RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

 

TALENT UCZNIOWSKI

 

TALENT ARTYSTYCZNY 

 

NAUCZYCIEL INNOWATOR

 

1.Katarzyna Derdzikowska, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 146 w Łodzi

2.Bogusława Wielkopolan, Zespół Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi

3.Anna Życka, XVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

4.Aneta Rapalska, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

5.Agnieszka Piekarska, Szkoła Podstawowa nr 153 w Łodzi

6.Agnieszka Przybylak, Szkoła Podstawowa nr 162 w Łodzi

7.Renata Rucka-Prill, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bedoniu Wsi

8.Antoni Markiewicz, II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

9.Henryk Kwitowski, Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

10.Paulina Rybińska, Państwowa Szkoła Muzyczna I St. w Łodzi

 

 

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI

 

 

ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH

 

1.Beata Styrzyńska, Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi

2.Karolina Janowska, Przedszkole Miejskie nr 9 w Łodzi

3.Dorota Stefaniak, dyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej w Łodzi

4.Zespół Szkół Ekonomii i Usług im. Natalii Gąsiorowskiej w Łodzi

5.Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

6.JWP Engineering Sp. z o.o.

 

 

ORGANIZACJA INNOWACYJNA

 

INNOWACYJNY PRACODAWCA

 

 

 

KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 

1.Ryszard Mirys, Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi

 

 

KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

KREATOR KOMPETENCJI ARTYSTYCZNYCH

 

 

KREATOR INNOWACJI

 

 

 

1.Bożena Krupa, Szkoła Podstawowa nr 1 w ZS-P nr 8 w Łodzi

2.Ewelina Woniak-Pietraszko, Przedszkole Miejskie nr 110 w Łodzi

3.Michał Różański, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w ZS-P nr 4 w Łodzi (czwarty)

4.Maria Hanna Pielas, dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 w Łodzi

5.Janusz Brzozowski, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

6.Zofia Wrześniewska, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Łodzi (szósta)

7.Iwona Brzózka-Złotnicka, prezes zarządu Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog

8.Training4people Agnieszka Kluszczyńska

9.Moje Bambino Sp. z o.o. sp.k.

 

ZŁOTY CERTYFIKAT KREATORA INNOWACJI

 

1.Stanisław Polit, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

 

LIDER W EDUKACJI

 

1.Iwona Filipowicz, Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi

2.Anna Korczak, Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi

3.Andrzej Świderek, Technikum nr 3 w Łodzi

4.dr Anna Kołaczkowska, XXVI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

5.Witold Janiak, Akademia Muzyczna w Łodzi

6.Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi

7.Przemysław Szczytkowski, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 w Łodzi

8.Sebastian Zieliński, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

9.Agnieszka NagodaGębicz, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie

 

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

 

PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI

 

1.Marek Szymański, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

 

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO

 

 

1.Anna Panek, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

2.Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła w Łodzi (na zdjęciu – w środku)

3.Bartosz Rzętkiewicz, dyrektor Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi

4.Tomasz P. Kozera, dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej

5.Ewa ZdziemborskaJatczak, dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi

6.Bożena BędzińskaWosik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi

7.Bogumiła Cichacz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 70 w Łodzi

8.prof. dr hab. inż. Jacek Kucharski, Politechnika Łódzka

9.dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

10.Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

 

HOMO CREATOR

 

1.Magdalena Brzozowicz, XV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

2.Jolanta Kuśmirek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bedoniu Wsi

3.Maciej Winiarek, Instytut Krytycznego Myślenia w Gdańsku, dyrektor na Polskę Fundacji TOCFE

 

ZŁOTY CERTYFIKAT LIDERA SPOŁECZNO-OŚWIATOWEGO

 

1.Muzeum Miasta Łodzi

2.Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

3.Tygodnik społeczno-oświatowy „Głos Nauczycielski”

 

 

MISTRZ PEDAGOGII

 

Dr Michał Paluch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

 

AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 

 

STATUETKA „SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”

(nagroda za szczególne osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji)

 

1.prof. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, Uniwersytet Łódzki

2.dr Józef Szmich, właściciel firmy Delia Cosmetics Sp. z o.o.

3.Liceum Ogólnokształcące – GKJ w Łodzi

4.GroMar Sp. z o.o.

5.Toya Sp. z o.o.

 

 

 

Źródło informacji o odbiorcach certyfikatów: https://pri.wckp.lodz.pl/

 Zostaw odpowiedź