Źródło: https://xvlo-lodz.edupage.org/news/#news-49

 

Przykładowy certyfikat laureata – w tym przypadku w kategorii „Nauczyciel Innowator”

 

 

Realizując złożoną przed tygodniem deklarację – zamieszczamy pełny wykaz osób i instytucji wyróżnionych tytułami honorowymi – według ich kategorii – niezwłocznie po ich opublikowaniu w 32 numerze „Dobrych Praktyk”:

 

 

TALENT UCZNIOWSKI

 

1.Artur Frontczak, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

Franciszek Kuzański, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

3. Julia Szreiter, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

4. Nikola Tomasik, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

5. Nina Połomka, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

 

 

ZŁOTY CERTYFIKAT „TALENT UCZNIOWSKI”

 

1Piotr Kietliński, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

2.Piotr Laudan, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

3.Milena Sobka, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

4.Tomasz Suligorski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

 

 

TALENT ARTYSTYCZNY

 

1.Anastazja Kacprzak, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

2.Magda Niedźwiecka, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II St. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

3.Adam Kaczmarek, I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach

4.Wojciech Kaczmarek, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy – Wydział Wokalny

 

 

NAUCZYCIEL INNOWATOR

 

1.Joanna Dimitrova, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi

2.Aneta Gołębiowska, Zespół Szkół Ekonmiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

3.Anna Grochowska, Szkoła Podstawowa nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

4.Monika Kasprzak, Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

5.Małgorzata Katarzyńska, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi

6.Magdalena Klukowska, Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

7.Izabela Kruszewska, Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

8.Magdalena Kuczkowska, Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi

9.Mirosława Maj, Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

10. Małgorzata Pawłowska, XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi

11.Anna Ryłek, II Liceum Ogólnokształcące im. Gabriela Narutowicza w Łodzi

12.Julia Stańkowska, Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi

13.Joanna Swacyna, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Łodzi

14.Dorota Żuchowska, XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi

 

 

PARTNER PRZYJAZNY EDUKACJI

 

Kategoria indywidualna:

1.Małgorzata Gryglewska, dyrektor Izby Rzemieślniczej w Łodzi

2.Anna Mokwińska, kierownik Sekcji Torowej – Zakład Torów i Sieci MPK Łódź Sp. z o.o.

 

Kategoria grupowa:

1.Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Łodzi

2.VIKA S.C.

 

 

ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH

 

Kategoria indywidualna:

1.Oksana Bedeker, Szkoła Podstawowa nr 37 im. Janusza Kusocińskiego w Łodzi

2.Renata Drozdowska, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Mileszkach

3.Anna Janik, Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi

4.Elżbieta Kuskowska, dyrektor Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych im. dr. Stefana Kopcińskiego w Łodzi

5.Mirosław Malinowski, Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi

6.Cezary Pawlak, Bernardyńska Szkoła Podstawowa im. o. Anastazego Pankiewicza w Łodzi

7.Ilona Stasiołek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Orląt Lwowskich w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.Microsoft Sp. z o.o. Polska

2.Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

 

 

ORGANIZACJA INNOWACYJNA

 

1.Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi

2.Przedszkole Miejskie nr 48 w Łodzi

3.Przedszkole Miejskie nr 81 w Łodzi

4.Przedszkole Miejskie nr 90 w Łodzi

5.Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

6.I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

7.XXVI Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

8.Stäubli Łódź Sp. z o.o.

9.Technitel Polska S.A.10. TME – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

 

 

INNOWACYJNY PRACODAWCA

 

1.BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. – Oddział w Łodzi

2.JWP ENGINEERING Sp. z o.o.

 

 

KREATOR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

 

1.Leszek Brych, wicedyrektor Zespołu Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Pił-sudskiego w Łodzi

2.Paweł Dominikowski, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

3.Ilona Pietrowska, kierownik warsztatu szkolnego w Zespole Szkół Gastronomicznych w Łodzi

4.Przemysław Wiśniewski, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

5.Katarzyna Wojtalik, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich w Łodzi

 

 

KREATOR KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 

Kategoria indywidualna:

1.Piotr Malesa, Szkoła Podstawowa nr 26 im. Armii „Łódź” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Łodzi

2.Małgorzata Matecka, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi

3.Marzena Podsiedlik, dyrektor Bursy Szkolnej Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Łodzi

4.Izabela Rodziewicz, Zespół Szkół Przemysłu Mody im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Łodzi

5.Beata Sapela, XXVI Liceum Ogólnokształ-cące im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi

6.Dorota Serwik-Porowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Eduka-cji Narodowej w Łodzi

7.Joanna Stefańczyk, XV Liceum Ogólno-kształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi

2.Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi

 

 

KREATOR INNOWACJI

 

Kategoria indywidualna:

1.Jarosław Brodecki, uczeń Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej

2.Stanisław Polit, uczeń I Liceum Ogólno-kształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

3.Agnieszka Banasiak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

4.Małgorzata Bartniak, Szkoła Podstawowa nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi

5.Jolanta Dymarska, Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Łodzi

6.Ewa Kaczorowska, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi

7.Izabela Kaźmierczak, Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

8.Dorota Kaźmierczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 139 im. Wojska Polskiego w Łodzi

9.Michał Kiriczenko, XXX Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bp. Ignacego Krasickiego w Łodzi

10.Katarzyna Koludo-Durkiewicz, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi

11.Dariusz Kowalczyński, Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi

12.Piotr Pluskota, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

13.Jolanta Podsiadły, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Jana Matejki w Łodzi

14.Monika Rogalska, Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi

15.Beata Rubinkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 174 im. Jana Machulskiego w Łodzi

16.Katarzyna Skolimowska, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

17.Lidia Szymanowska, Szkoła Podstawowa nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.BIO-GEN Sp. z o.o.

2.Centralny Gabinet Edukacji Filmowej w Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi

3.Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

4.Veolia Energia Łódź S.A.

5.Zakład Włókienniczy Biliński Spółka jawna

6.Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

7.Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

 

 

LIDER W EDUKACJI

 

1.Joanna Dynaburska, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Mariana Batki w Łodzi

2.Krzysztof Feja, Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach

3.Joanna Tomczak, Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi

 

 

LIDER SZKOLNEGO DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

1.Szkoła Podstawowa nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Łodzi

2.Szkoła Podstawowa nr 30 im. rtm. Witolda Pileckiego w Łodzi

3.Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego w Łodzi

4.Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

5.Szkoła Podstawowa nr 184 im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi

6.Szkoła Podstawowa nr 170 im. Anieli Krzywoń w Łodzi

7.Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi

 

 

PROMOTOR ROZWOJU EDUKACJI

 

Kategoria indywidualna:

1.Ewa Adamiak, Przedszkole Miejskie nr 109 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

2.Małgorzata Kaczmarek, Szkoła Podstawowa nr 172 im. prof. Stefana Banacha w Łodzi

3.Jerzy Sobol, I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie

4.Agnieszka Szymańska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

 

 

AFIRMATOR RUCHU INNOWACYJNEGO

 

1.Kamil Dyjankiewicz, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Łodzi

2.Bogusław Hubert, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Zarzew” w Łodzi3. Michał Różański, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Łodzi

4.Władysław Skwarka, dyrektor Oddziału Łódzkiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

HOMO CREATOR

 

1.Jarosław Basaj, Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu

2.Marcin Józefaciuk, dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

3.Monika Karkusińska, Szkoła Podstawowa nr 199 im. Juliana Tuwima w Łodzi

4.Marzanna Kołodziej, Zespół Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi

5.Agnieszka Kuczmera, Szkoła Podstawowa nr 198 z oddziałami sportowymi i XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

6.Henryka Michalska, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

7.Agnieszka Unczur-Tracińska, Przedszkole Miejskie nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

8.Izabela Waszczykowska, XXXII Liceum Ogólnokształcące im. Haliny Poświatowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi

 

 

MISTRZ PEDAGOGII

 

1.Anna Równy, Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu

2.Dr hab. Beata Izabela Szczepańska, prof. uczelni, Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

3.Dr hab. Renata Szczepanik, prof. uczelni, Katedra Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

AMBASADOR INNOWACYJNYCH IDEI I PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

 

Kategoria indywidualna:

1.Dawid Adamkiewicz, współzałożyciel firmy Hypermiles Sp. z o.o.

2.Dr Marek Kaczmarzyk, prof. uczelni, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

3.Bogdan Kruszakin, kierownik Wydziału Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

4 Wiesława Przybyło-Cieślik, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim

5.Dr inż. Artur Szczęsny, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, Politechnika Łódzka – Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

 

Kategoria grupowa:

1.Ogólnopolski Operator Oświaty

 

 

LIDER SPOŁECZNO-OŚWIATOWY

 

Kategoria indywidualna:

1.Piotr Hammer, prezes zarządu HAMMER-MED Medical Polska Sp. z o.o. Sp. k.

2.Krzysztof Cwynar, prezes zarządu Stowarzyszenia STUDIO INTEGRACJI w Łodzi

3.Marcel Szytenchelm, założyciel i dyrektor artystyczny Studia Teatralnego „Słup” w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. Ogrodowej w Łodzi

2.Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Infor-macji dla Romów w Polsce

 

 

ZŁOTY CERTYFIKAT „LIDER SPOŁECZNOOŚWIATOWY”

 

1.Paweł Patora, dziennikarz

 

 

STATUETKA „SKRZYDŁA WYOBRAŹNI”  –  NAGRODA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ DLA EDUKACJI

 

Kategoria indywidualna:

1.Prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

2.Dr hab. n. med. Piotr Woźniak, prof. uczelni, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Kategoria grupowa:

1.Agraf Sp. z o.o.2. Biuro Turystyczne OPAL TOUR

 

 

 

 

Źródło: Dobre Praktyki. Innowacje w edukacji. Nr 32 wiosna – lato 2021 r. s. 4 – 5 [https://wckp.lodz.pl/sites/default/files/gazeta32_net.pdf]

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

W tym materiale, mającym charakter informacyjny, nie powinny być zamieszczane komentarze. Na nie przyjdzie czas, ale w innej formule. Teraz tylko dwa wyjaśnienia do powyższego wykazu osób i instytucji wyróżnionych honorowymi tytułami.

 

Kolorem czerwonym zaznaczyliśmy te wyróżnione podmioty, które nie działają na terenie Miasta Łodzi. Jast takich przypadków 5. Dwa z Koluszek i po jednym ze Stemplewa, Kutna i Bydgoszczy. Rodzi się pytanie: Dlaczego działalność tych osób znalazła się w kręgu zainteresowań kapituły, pracującej pod szyldem ŁCDNiKP, przyznającej te tytuły?

 

W wykazie laureatów tytułów NAUCZYCIEL INNOWATOR i ORGANIZATOR PROCESÓW INNOWACYJNYCH, naszym zdaniem najbardziej odpowiadającym idei głównego hasła tego wydarzenia – „podsumowania ruchu innowacyjnego w edukacji” pozwoliliśmy sobie podlinkować nazwy szkół w których pracują wyróżnieni, aby każdy czytający ten materiał mógł osobiście przekonać się w jakim stopniu ich macierzyste placówki informują o innowacjach, za które pracujące tam osoby zostały wyróżnione.

 

A przy okazji: tylko na stronach dwu szkół znaleźliśmy informację o uhonorowaniu certyfikatem ich pracowników. Są to: Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy i XV LO w Łodzi. To ostatnie mogło pochwalić się aż trzema certyfikatami.

 

 Zostaw odpowiedź