Foto: W. Kuzitowicz [www.obserwatoriumedukcji.pl]

 

Uroczystość wręczania Nagród Kuratora w 2017 r. Wtedy nagrodzono 70 osób. W tym roku będą tylko 42 nagrody.

 

 

Dziś, w miejsce tradycyjnych tekstów z kategorii „co gotować, jak gotować (w edukacyjnej kuchni – aby było strawne) – zechciej proszę zanotować” proponujemy lekturę artykułu Macieja Kałacha „Nagrody dla nauczycieli. Co roku coraz mniej wyróżnień od łódzkiego kuratora na Dzień Edukacji Narodowej zamieszczonego na stronie „Dziennika Łódzkiego” w sobotę, ale zawarte tam informacje i dziś nic nie straciły na aktualności.

 

Oto najciekawsze fragmenty tego tekstu i link do „źródła”:

 

Z roku na rok coraz mniej nauczycieli w naszym regionie otrzymuje z okazji ich święta nagrodę kuratora oświaty. Jeszcze w 2014 r. było ich 140, teraz – 42. [… ] A już w środę (17 października) z tej okazji [Dnia Edukacji Narodowej] Grzegorz Wierzchowski, łódzki kurator oświaty, uhonoruje swoimi nagrodami (po 6,4 tys. zł brutto) wybranych pracowników edukacji w naszym regionie. Po tym, jak na początku tygodnia poinformowaliśmy, że tych pracowników będzie 42, z naszą redakcją skontaktowali się działacze jednej z łódzkich struktur Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zwrócili uwagę na spadek liczby nagrodzonych w stosunku do roku 2017 (70) i na fakt, że jednocześnie stawka nagrody nie wzrosła.[…]

 

Nasza redakcja co roku prosi kuratorium o przesłanie liczby nagród na dzień nauczyciela, zatem sprawdziliśmy, że w 2016 roku było ich 71. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku kurator wręczył przedstawicielom oświaty 100 nagród. Była to ostatnia uroczystość z udziałem Jana Kamińskiego (ówczesny ŁKO) […] .”

 

Więcej wnosi odpowiedź Grzegorza Wierzchowskiego. – „Ilość nauczycieli otrzymujących nagrody Kuratora jest uzależniona od jakości wniosków, które wpływają do Kuratorium Oświaty Łodzi” poinformował Grzegorz Wierzchowski. Dalej wymienił kryteria w oparciu, o których spełnienie przyznawane są jego nagrody. To m.in. wyróżniająca ocena pracy kandydata do nagrody, jego wybitne osiągnięcia, rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym i socjalnym uczniów, prowadzenie działań innowacyjnych w szkole oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym. – „Jak wynika z powyższego Kuratorium Oświaty w Łodzi nie ma wpływu na treść wniosków o przyznanie nagrody. Ocenie podlega złożona dokumentacja pod względem formalnym i merytorycznym w myśl ministerialnych kryteriów” – wyjaśnia Grzegorz Wierzchowski. Wniosek o nagrodę sporządza organ prowadzący szkołę, czyli samorząd. […]

 

 

Cały tekst artykułu „Nagrody dla nauczycieli. Co roku coraz mniej wyróżnień od łódzkiego kuratora na Dzień Edukacji Narodowej”    –   TUTAJ

 

Źródło: www.dzienniklodzki.pl

 

 

Komentarz redakcji:

Szkoda, że nie ma możliwości wglądu w treść przedkładanych wniosków i porównanie tych, w oparciu o które ŁKO przyznał nagrody z tymi, które uznał, że na to nie zasługują. Dopiero tak można by zweryfikować prawdziwość tezy kuratora Wierzchowskiego, że „to nie on, to złe wnioski…” [WK]Zostaw odpowiedź