Wiadomość z ostatniej chwili:

 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska powołała dziś, 19 lipca br. Jadwigę Mariolę Szczypiń na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

 

Foto: www.moen.gov.pl

 

Jadwiga Mariola Szczypiń ze swoją „patronką” – w chwilę po wręczeniu jej aktu powołania

 

 

Jadwiga Mariola Szczypiń jest magistrem pedagogiki specjalnej, nauczycielem dyplomowanym. Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą, sprawowania nadzoru pedagogicznego, doskonalenia nauczycieli, a także kwalifikacje trenerskie, edukatorskie i coachingowe. W latach 2006-2008 oraz 2016-2018 pełniła funkcję Podlaskiego Kuratora Oświaty.

 

Wcześniej obejmowała stanowisko dyrektora wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczycieli – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Jest wykładowcą przedmiotów pedagogicznych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy Oddział Zamiejscowy w Ełku.

 

Jadwiga Mariola Szczypiń odznaczona została m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem im. dra Henryka Jordana oraz Złotą Odznaką za Zasługi dla Związku Sybiraków.

 

Od 2008 roku jest członkiem Rady Programowej TVP S.A. Oddział Białystok, a w latach 2011 – 2013 pełniła funkcję przewodniczącej Rady Programowej TVP S.A. Oddział Białystok. W latach 2010-2014 była radną Rady Miejskiej w Suwałkach, wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania. Do marca 2016 r. była radną Rady Miejskiej w Suwałkach i przewodniczącą Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

Źródło: www. men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcji:

 

O rozpisaniu konkursu na stanowisko dyrektora ORE „Obserwatorium Edukacji” poinformowało dokładnie miesiąc temu – 19 czerwca – w materiale „MEN znów szuka szefa ORE. Fachowca, czy ‘swojego’?”. Przypominamy fragmenty zamieszczonego tam komentarza redakcji:

 

 

25 stycznia 2018 r., znów „po cichu” znika ze strony ORE nazwisko dr Barbary Rudzińskiej-Mękal, a pojawia się inne: Jadwiga Mariola Szczypiń, która do tej pory była Podlaskim Kuratorem Oświaty, powołanym już przez min. Zalewską. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że pochodzi ona z Suwałk. Od tej pory  kieruje pracami ORE jako p.o. dyrektora. Dlaczego? […]

 

Wniosek:  Pani Jadwiga Szczypiń już nie czeka na fotel prezydenta Suwałk –  spokojnie może przystąpić do konkursu na dyrektora ORE!  

 

To smutne – dla całego systemu polskiej edukacji (zatrudnionych ok. 490 tys. nauczycieli), że tak ważne stanowisko, nie po raz pierwszy za rządów PiS (także poprzednich – w koalicji z LPR), stało się posadą „na otarcie łez” dla „zasłużonej” dla Partii osoby, która tak naprawdę marzyła o tym, aby być prezydentem miasta na prawach powiatu Suwałki (ok. 70 tys. mieszkańców) i poświęciła nawet dla tej sprawy piastowane poprzednio stanowisko Podlaskiego Kuratora Oświaty, ale decyzja z Nowogrodzkiej pozbawiła ją tych złudzeń.  [WK]

 Zostaw odpowiedź