Foto: www.google.pl

 

Siedziba Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

 

Wczoraj na oficjalnej stronie MEN zamieszczono komunikat:

 

Konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 28

 

A pod tym dwa linki, z których nas interesuje ten drugi: Ogłoszenie na stanowisko dyrektora OR. Poniżej zamieszczamy jego fragment

 

1.Wymagania wobec kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

 

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej * na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego lub co najmniej pięcioletni staż pracy obejmujący co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 

3) posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 

6) nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 

 9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 j.t. oraz poz. 2110);

 

10) nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy;

 

11) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu oświaty, zamówień publicznych, finansów publicznych i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; […]

 

 

Pełny tekst ogłoszenia     –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*Czy należy rozumieć, że szansę (formalnie) na to stanowisko ma nauczyciel kontraktowy, który po studiach pracowal dwa lata jako kierownik zmiany w LIDLU?   [Podkreślenia i pogrubienia fragmentów tego tekstu – redakcja OE]

 

 

Komentarz redakcji:

 

Nie wszyscy czytelnicy orientuję się w sytuacji kadrowej na poziomie dyrekcji ORE za czasóe rządów minister Zalewskiej. Przeto – przypominamy:

 

 

>Jesienią 2015 roku, kiedy ministrem edukacji została Anna Zalewska, dyrektorem ORE był, powołany przez jej poprzedniczkę, dr Marek Piotrowski. Z pracą pożegnał się 11 kwietnia 2016 roku.

 

>Od 13 kwietnia pełniącym obowiązki, a od 14 lipca 2016 roku dyrektorem ORE był dr Sławomir Kuligowski, historyk z Mińska Mazowieckiego, który do chwili powołania go na to stanowisko był dyrektorem Zespołu Szkół w Poświętnem (pow. wołomiński),

 

>Dr Sławomir Kuligowski, bez rozgłosu, został odwołany ze stanowiska i z dniem 12 stycznia 2017 roku Anna Zalewska powierzyła dr Barbarze Rudzińskiej-Mękal. Wcześniej pełniła ona funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie  – przez rok, po tym jak awansowała tam ze stanowiska wiceprezesa.

 

>25 stycznia 2018 r., znów „po cichu” znika ze strony ORE nazwisko dr Barbary Rudzińskiej-Mękal, a pojawia się inne: Jadwiga Mariola Szczypiń, która do tej pory była Podlaskim Kuratorem Oświaty, powołanym już przez min. Zalewską. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że pochodzi ona z Suwałk. Od tej pory  kieruje pracami ORE jako p.o. dyrektora. Dlaczego?

 

W tym czasie Radio Białystok informuje:

 

Prawo i Sprawiedliwość wciąż nie ogłosiło, kto w jesiennych wyborach samorządowych stanie do rywalizacji o fotel suwalskiego prezydenta. Wiadomo jedynie, że partia stara się znaleźć kandydata, który miałby realne szanse na pokonanie obecnego włodarza – Czesława Renkiewicza.

 

Jadwigę Mariolę Szczypiń zaliczano do grona takich kandydatów. […] Kiedy PiS ogłosi kandydata na funkcję suwalskiego prezydenta, nie wiadomo. [Źródło: www.radio.bialystok.pl]

 

 

Natomiast „Gazeta Wyborcza” (dodatek białostocki) poinformowała 23 maja 2018 r., że:

 

Komitet polityczny PiS zaakceptował w środę (23 maja) kolejne kandydatury na prezydentów miast w jesiennych wyborach samorządowych – blisko pięćdziesięcioro. Z Podlaskiego jedynie przyszłego kandydata tej partii – na prezydenta Suwałk. Będzie nim Grzegorz Mackiewicz. [Źródło: www.bialystok.wyborcza.pl]

 

 

Wniosek:  Pani Jadwiga Szczypiń już nie czeka na fotel prezydenta Suwałk –  spokojnie może przystąpić do konkursu na dyrektora ORE!    [WK]Zostaw odpowiedź