22 listopada – na stronie ZNP

 

Przyłapaliśmy oświatową „S”

 

Niestety, przykro nam to pisać, bo to przecież nauczyciele, ale oświatowa „Solidarność” mija się z faktami!

 

Wbrew twierdzeniom zawartym w komunikacie KSOiW NSZZ „Solidarność” z 16.11.2018 nie jest prawdą, że jej przewodniczący Ryszard Proksa „ostro skrytykował” regulaminy oceny na posiedzeniu zespołu trójstronnego 7 listopada br. Co więcej, w trakcie tego posiedzenia nie poparł on wniosku ZNP o rozszerzenie porządku obrad zespołu o punkt dotyczący problemów związanych z nową formułą oceniania nauczycieli. […]

 

Po ataku ze strony oświatowej „S” z przykrością musimy stwierdzić, że w czasie trwających wiele miesięcy prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie głos oświatowej „S” nie istniał: albo jej przedstawicieli nie było, albo nie zabierali głosu – vide: transmisje z posiedzeń Sejmu, Senatu oraz ich komisji dostępne na oficjalnej stronie   –  TUTAJ

 

Oświatowa „Solidarność” domaga się poważnego traktowania m.in. przez MEN i pozostałe związki, ale organizacja, która tak postępuje, która markuje działania, zbojkotowała protest i strajk szkolny nauczycieli i pracowników oświaty, nie może być poważnie traktowana. [Źródło: www.znp.edu.pl]

 

 

 

 

22 listopada – na stronie KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

Komunikat Prezydium KSOiW

 

W związku z nieprawdziwymi informacjami, które zamieszcza na różnych polach eksploatacji ZNP, informujemy, że propagowane przez tę organizacje treści dotyczące „Solidarności” są nierzetelne, a w niektórych przypadkach mają znamiona pomówień.

 

Uważamy, że każdy związek zawodowy ma prawo do niezależnego funkcjonowania. Niemniej jednak nieetyczne jest oskarżanie innych, kiedy nie można pochwalić się własnymi sukcesami. Życzymy ZNP efektywności w działaniu, aby członkowie tej organizacji mogli w końcu wykazać się własnymi sukcesami w walce o dobro oświaty. Związki zawodowe powinny współpracować ze sobą, a jeśli to jest niemożliwe, przynajmniej sobie nie przeszkadzać.

Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW
NSZZ „Solidarność”

 

Źródło: www.www.solidarnosc.org.pl/oswiata/

 

 

 

3 grudnia, na stronie ZNP

 

Nieobecna Solidarność

 

Foto: www.znp.edu.pl

 

Od trzech lat, kiedy tylko Anna Zalewska została ministrem edukacji i ogłosiła likwidację gimnazjów, protestowaliśmy przeciwko tej chaotycznej i za szybko wdrażanej reformie zwracając uwagę, że negatywne konsekwencje działań Anny Zalewskiej odczują uczniowie i nauczyciele.[…]

 

Kiedy dzisiaj Ryszard Proksa, szef edukacyjnej „S” pisze, że związki powinny współpracować, to – z dużym żalem – pytamy kierownictwo KSOiW NSZZ Solidarność: Gdzie byliście przez ostatnie trzy lata? Dlaczego nie odpowiadaliście na nasze wnioski o współpracę? Dlaczego nie okazaliście choćby solidarności ze strajkującymi pracownikami i nauczycielami w 2017 roku? Dlaczego bardziej wiarygodna była dla Was Anna Zalewska niż to, co mówili o reformie nauczyciele?

 

I dlaczego usiłujecie winę za swoją trzyletnią nieobecność i niesolidarność przerzucić na innych?

 

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 Zostaw odpowiedź