Czytając zamieszczoną dziś na stronie MEN informację można pomyśleć, że nie jest prawdą, jakoby samorządy były przeciwne reformie edukacji. Oto fragment  informacji, zatytułowanej „Posiedzenie Związku Powiatów Polskich z udziałem minister Anny Zalewskiej”:

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Częstochowie.

 

 

Jednym z tematów poniedziałkowych obrad była rola samorządów powiatowych w systemie oświaty. W swoim wystąpieniu szefowa MEN poruszyła kwestie dotyczące reformy edukacji, w tym zmian w systemie kształcenia zawodowego, sposobu finansowania zadań oświatowych oraz prac nad stworzeniem systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Minister Anna Zalewska przypomniała, że we wrześniu ubiegłego roku podczas prezentacji projektu ustaw: Prawo oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe zapowiedziała, że docelowo przedstawione zostaną kolejne projekty aktów prawnych dotyczące m.in. finansowania zadań oświatowych.[…]

 

– Mam nadzieję, ze wspólne będziemy uzupełniać się w naszych działaniach dla dobra uczniów i polskiej szkoły – podsumowała spotkanie szefowa MEN.[…]

 

Cała informacja „Posiedzenie Związku Powiatów Polskich z udziałem minister Anny Zalewskiej”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

 

W uzupełnieniu komunikatu MEN odsyłamy do informacji, jaką o tym posiedzeniu zamieszczono na Portalu Jednostek Samorządu Terytorialnego Związek Powiatów Polskich. Oto obszerny fragment:

 

[…] Niepokojące zmiany i tryb legislacyjny, zapowiedzi ważnych reform, o których samorządowcy dowiadują się z doniesień medialnych oraz powszechna niewiedza o przyszłości powiatów skłoniły Zarząd Związku Powiatów Polskich do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego.

 

Foto:www.men.gov.pl

 

Spotkanie odbyło się 6 marca w Klasztorze OO. Paulinów na Jasnej Górze w sali O. Augustyna Kordeckiego. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich w jasnogórskim sanktuarium.

 

Zaproszono wielu gości, w tym przedstawicieli rządu oraz partii politycznych, nie wszyscy przybyli. Obecni byli: Anna Zalewska, minister edukacji narodowej; Andrzej Maciejewski, przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej; Piotr Gryza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Jacek Protas wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego; poseł Piotr Zgorzelski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej a wcześniej starosta płocki; poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister pracy i polityki społecznej; poseł Tomasz Siemoniak, były minister obrony narodowej a wcześniej wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; posłanka Halina Rozpondek, była prezydent Częstochowy; Barbara Imiołczyk, dyrektor Centrum Projektów Społecznych w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; Wojciech Saługa, członek zarządu Związku Województw RP, marszałek województwa śląskiego oraz Andrzej Pyziak, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

 

Posiedzenie poprzedziła msza święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Odprawił ją metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który w swojej homilii przywoływał zasady moralności, których nie może zabraknąć w żadnej dziedzinie życia.[…]

 

Cała informacja „W nadzwyczajnym miejscu i z nadzwyczajnych powodów”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.zpp.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

Dla porządku warto dodać, że prezesem Związku Powiatów Polskich jest Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński (PSL), a także to, że ZPP był także sygnatariuszem stanowiska, jakie 1 września 2016 roku podjęli przedstawiciele gmin, powiatów i województw, negatywnie opiniując zapowiedź likwidacji gimnazjów.

 

Niezależnie od zrelacjonowanego powyżej Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, Związek Powiatów Polskich jest także współorganizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbędzie się w dniach 15‒16 marca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym JORDANKI w Toruniu.

 

Program IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź