Foto: www.google.com  

 

Serwis Samorządowy PAP zamieścił dzisiaj informację o posiedzeniu Zarządy Związku Miast Polskich, zatytułowaną „Kilka nieścisłości. Kształtowanie wynagrodzeń nauczycieli okiem ZMP”. Oto jej fragmenty:

 

 

[…] Zarząd Związku Miast Polskich przyjął stanowisko w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce.Według ZMP Anna Zalewska, szefowa MEN przekazuje nieprawdziwe informacje na temat finansowania oświaty.
Minister edukacji] bagatelizuje skalę niedofinansowania zadań oświatowych objętych subwencją i postępujący wzrost dopłat JST do subwencji, a także nie uwzględnia wzrostu płac nauczycieli w przedszkolach” – wskazuje ZMP w stanowisku.

 

Zdaniem ZMP szefowa MEN twierdzi, że w ciągu dwóch lat (2016 i 2017) dochody samorządów z udziału w PIT-cie wzrosły o 6 mld zł, więc mogłyby one dołożyć do oświaty, ale „zapomina, że w ciągu tych samych dwóch lat wydatki samorządów na oświatę wzrosły o 7 mld zł„.

 

Zarząd ZMP odniósł się także do wypowiedzi minister Zalewskiej, w których sugerowała, że to samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one z przepisów Karty nauczyciela i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, uzgodnień dotyczących wysokości podwyżek płac prowadzonych bez udziału samorządów terytorialnych oraz – ostatecznie – z wielkości środków kierowanych do samorządów z budżetu państwa” – wyliczają samorządowcy. […]

 

Samorządowcy uważają, że szefowa MEN błędnie twierdzi, że zmiany w systemie oświaty, wprowadzane od 2016 r., generują niewielkie koszty, na które rząd przeznacza dodatkowe środki. „Są one wielokrotnie niższe niż realne potrzeby” – czytamy w stanowisku.

 

Związek Miast Polskich podkreśla, że oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń są słuszne i apeluje do związków zawodowych o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. […]

 

 

Cały artykuł „Kilka nieścisłości. Kształtowanie wynagrodzeń nauczycieli okiem ZMP”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

 

 

Więcej na ten temat – na stronie Związku Miast Polskich: „Z Zarządu ZMP w Warszawie”    –    TUTAJ

 

Stanowisko Zarządu Związku Miast Polskich w sprawie wynagrodzeń nauczycieli na tle finansowania oświaty w Polsce (plik PDF)    –    TUTAJZostaw odpowiedź