W czwartek minionego tygodnia (14 marca), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łodzi  został podpisany list intencyjny w sprawie sformalizowania współpracy tej szkoły z  działającą już od 50-u lat firmą Famas S.A, produkującą, między innymi,  elastyczne przyłącza  do urządzeń gazowych. Celem tej współpracy jest stworzenie uczniom szkoły możliwości odbywania praktyk oraz, potencjalnych, miejsc pracy dla jej przyszłych absolwentów. Korzyścią dla firmy będzie zapewnienie sobie dopływu pracowników, dobrze przygotowanych, posiadających szczegółowe  kwalifikacje, wymagane na funkcjonujących w niej stanowiskach pracy.

 

 Strony porozumienia

 

Od lewej:M. Mucha, A. Graf i Janusz Bęben – dyrektor ZSP Nr 3

 

W uroczystości, którą akt podpisania porozumienia stał się dla społeczności szkolnej ZSP Nr 3, uczestniczyli – obok przedstawicieli spółki Famas:  Andrzeja Grafa – prezesa Zarządu i Mariusza Muchy – dyrektora ds. sprzedaży w firmie – przedstawiciele władz miasta w osobach: Tomasza Treli – Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Łodzi i Małgorzaty Niewiadomskiej-Cudak – Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi oraz Krzysztofa Jurka – dyrektora Wydziału Edukacji UMŁ.  Łódzkiego Kuratora  Oświaty reprezentowała Anna Garmulewicz-Polińska  – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

 

W uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z  jego prezesem Markiem Ćwiekiem na czele oraz  przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Łódź Górna, Widzew* – Wiesław Łukawski. Zaproszenie do udziału w tej uroczystości przyjęli także dyrektorzy lub  przedstawiciele dziewięciu Firm Patronackich – już współpracujących z ZSP Nr 3 oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych łódzkich zespołów szkół zawodowych.

 

 

Zgodnie z deklaracją  kierownictwa nowej firmy patronackiej uczniowie szkoły już w bieżącym roku szkolnym będą mogli odbyć tam swe praktyki zawodowe.

 

 

Więcej zdjęć z uroczystości można obejrzeć na stronie szkoły-gospodarza  –  TUTAJ

 

 

Na podstawie materiałów z ZSP Nr 3 w Łodzi

opracował Włodzisław Kuzitowicz

 

 

 

O tym wydarzeniu poinformował także „Dziennik Łódzki” w artykule „Firma Famas podpisała porozumienie z łódzką szkołą, uczniowie mogą liczyć na pracę”, który zawiera rozmowę z  Andrzejem Grafem –  prezesem zarządu firmy Famas.  Oto jej fragment:

 

 – Co przewiduje ogłoszona 14 kwietnia umowa?

 – Nasze zaangażowanie, a ze strony szkoły – promocję firmy.

 – Co dalej?

 – Na razie do niczego nie jestem zobligowany, ale na pewno co roku zatrudnię najlepszego absolwenta, mogę ufundować stypendium, organizować praktyki. Jestem otwarty na współpracę ze szkołą, bo ja wiem, że na tym skorzystam – moje koszty w perspektywie czasu będą niższe.

 Oczekuję kierowania do mnie uczniów, po których można się spodziewać, że będą dobrymi pracownikami. Ostatnio nie zatrudnialiśmy nikogo zaraz po szkole zawodowej. Opieraliśmy się o współpracę z agencjami zatrudnienia. Oczekuję, że kierunek, w którym idziemy teraz będzie lepszy i zabezpieczy dalszy rozwój firmy.

 

Całość  –  www.strefabiznesu.dzienniklodzki.pl

 

 

 

 Zostaw odpowiedź