Zainspirowani aktywnością (akurat w tym przypadku – na Facebook’u)  pani Bożeny Będzińskiej-Wosik – dyrektorki łódzkiej Szkoły Podstawowej Nr 81 im. Bohaterskich Dzieci Łodzi   –  „Obserwatorium Edukacji” promuje dziś alternatywny sposób na RZECZYWISTĄ dobrą zmianę w naszych szkołach. Sposobem na to, bez oglądania się na remedium zadekretowane w Warszawie, jest włączenie się w nurt „Budzących się szkół”.

 

Budząca sie szkoła LOGO

 

Oto kilka podstawowych informacji o możliwościach otrzymania inspiracji i wsparcia, oferowanych przez środowisko, posługujące się szyldem „Budząca się szkoła”:

 

Inspirujemy do zmian

Wiemy, że nic nie działa tak skutecznie jak dobry przykład, dlatego koncentrujemy się na wyszukiwaniu i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk.

 

Dodajemy odwagi

Wiemy, jak trudno jest być pierwszym w wytyczaniu nowych szlaków, dlatego oferujemy przynależność do budzącej się społeczności i pomagamy szkołom w wymianie doświadczeń.

 

Wspieramy w rozwoju

Wiemy, że dobre chęci do zmiany to nie wszystko i potrzebny jest jasny plan rozwoju, dlatego pomagamy w jego stworzeniu oraz realizacji.

 

 

Więcej na stronie „Budząca się szkoła”   –  TUTAJ

 

 

 

A poniżej zamieszczamy skrót obszernej informacji o obszarach szkolnej edukacji, na których można – i trzeba – dokonać generalnych zmian:

 

 

Nie ma jednego modelu budzącej się szkoły, ale istnieje jej budzące DNA. Poniżej wymienionych zostało 10 wymiarów kultury szkolnej, w ramach których eksperci „Budzącej się szkoły” służą wsparciem rozwojowym:

 

1. OD NAUCZANIA DO UCZENIA SIĘ

2. OD BŁĘDU DO DOCENIANIA

3. OD PRZEDMIOTÓW DO PROJEKTÓW

4. OD STANDARYZACJI DO PERSONALIZACJI

5. OD PODPORZĄDKOWANIA DO AUTONOMII

6. OD KARANIA DO ROZMAWIANIA

7. OD SŁUCHANIA DO DZIAŁANIA

8. OD HIERARCHII DO PARTNERSTWA

9. OD TESTOWANIA DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

10. OD RYWALIZACJI DO WSPÓŁPRACY

 

 

Więcej na ten temat  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.budzacasieszkola.plZostaw odpowiedź